Zahlavi

Akademie věd ČR spolupracuje s regiony

15. 03. 2017

Za účasti předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše se v úterý 14. března 2017 sešli v Brně představitelé AV ČR se zástupci krajů a partnerů k prezentaci společných výzkumných projektů, řešených v rámci programu regionální spolupráce AV ČR s kraji České republiky. Setkání se konalo pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje. „Máme na spolupráci s regiony České republiky velký zájem. Navíc projekt Strategie AV21 představuje zajímavou platformu, která může regionální spolupráci významně podpořit a zkvalitnit,“ uvedl předseda AV ČR Jiří Drahoš.

V rámci představení výsledků pracovišť spolupracujících s kraji a regiony zaujal účastníky zejména projekt RNDr. Ivo Rudolfa, Ph.D. (Ústav biologie obratlovců AV ČR) „ Komáři jako zdravotní riziko pro obyvatele jihomoravského regionu“ i výzkumný projekt prof. Jana Kubečka, CSc. (Biologické centrum AV ČR) „Proč zchudlo Lipno? Analýza rybí obsádky a rybářských úlovků pro efektivní management jezer.“

„Skutečně chceme, aby společné výzkumné projekty přispívaly ke zlepšení životních podmínek v regionech, a to jak z ekonomického, sociálního a kulturně-společenského pohledu,“ poznamenala PhDr. Taťána Petrasová, CSc., členka Akademické rady AV ČR, zajišťující program Regionální spolupráce AV ČR.

Spolupráce probíhá napříč všemi vědními obory, je zaměřena na řešení úkolů sociálního, ekonomického, ekologického, přírodního a kulturního charakteru formou výzkumných projektů základního výzkumu a jeho aplikací. Pracoviště Akademie věd ČR jsou garanty odborné kvality projektů, regiony zaručují přínos konkrétních úkolů pro danou oblast. Vhodnou formu financování společných aktivit pak představují regionální fondy Evropské unie. Výhodou je také případné finanční zapojení dalších regionálních institucí či podniků.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Sdružení moravských pracovišť AV ČR