Zahlavi

Akademie věd ČR součástí festivalu SIGNAL 2016

11. 10. 2016

Nádvoří budovy Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze ožije od 13. do 16. října světelnou instalací Event horizont, která bude uvedena v rámci 4. ročníku festivalu SIGNAL 2016. Unikátní projekt se pokusí návštěvníkům zprostředkovat pocit při cestě za horizont událostí. Autorem je umělec Dávid Sivý, který na instalaci spolupracoval se studiem R/FRM. Instalace bude také součástí největšího vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR, který pořádá Akademie věd ČR v první polovině listopadu.

Signal festival je největší kulturní akcí v České republice, která propojuje moderní umění a nové technologie. Po čtyři říjnové večery obohatí domácí i zahraniční umělci prostranství v centru Prahy o světelné instalace. Letos poprvé se Signalu zúčastní i Akademie věd ČR. Díky projektu Event horizont bude veřejnosti navíc zpřístupněno nádvoří Akademie věd ČR.

Světelnou instalaci bude možné zhlédnout ještě několikrát, a to v listopadu v rámci největšího vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR. „Cílem instalace Horizont událostí bylo ztvárnit letošní motto Týdne vědy a techniky AV ČR – za hranice známého,“ vysvětluje autor instalace Dávid Sivý. Inspiroval se takzvaným horizontem událostí, který je ve všeobecné teorii relativity hranicí v časoprostoru, za níž události nemohou ovlivnit vnějšího pozorovatele. Je tedy konceptuálním i vědeckým vyjádřením hranic známého. Sivý tak vytvořil přechod z rušné třídy plné lidí a tramvají světelným tunelem, který svou intenzitou rozostřuje smysly, konfrontuje návštěvníky s jejich vlastním vnímáním prostoru a 7 navozuje ideální podmínky pro hlubší zamyšlení.

V rámci festivalu Signal bude instalace přístupná od 13. do 16. října 2016 od 19:00 do 24:00 hodin.   Během Týdne vědy a techniky AV ČR ji návštěvníci mohou zhlédnout ve večerních hodinách od 4. do 6. listopadu a od 10 do 11. listopadu. Přístupná bude z ulice Národní.

O autorovi

Dávid Sivý je absolventem designu Fakulty architektury pražské ČVUT. Ve své tvorbě se pohybuje na hranici experimentálního designu a umění. Jako výrazové prostředky mu slouží moderní technologie a nová média, které jej vedou k vytváření pocitových a konceptuálních instalací. Vzhledem k charakteru svých prací je častým iniciátorem mezioborových spoluprací, v nichž se snoubí věda a umění.

D. Sivý úzce spolupracuje se studiem R/FRM. Mimo jiné je i spoluautorem projektu Laboratorium silencii, který vznikl pro český pavilon na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně a představil komplexní obraz českého lesa vytvořený spojením sil přírody a nejnovějších technologií.

O Signal festivalu

SIGNAL festival je největší kulturní událostí v České republice, která propojuje moderní umění a nové technologie s širokou i odbornou veřejností. Ulice a veřejná prostranství Prahy, její nejznámější historické památky i méně známá zákoutí se během čtyř večerů promění pod taktovkou českých i světových osobností světelného umění a designu.

SIGNAL festival během tří let přilákal do pražských ulic přes milion návštěvníků z České republiky i zahraničí a vydobyl si pozici jedné z nejvýznamnějších přehlídek svého druhu jak v Čechách, tak na mezinárodní scéně.

Více na www.signalfestival.com/2016/