Zahlavi

Akademie věd ČR představuje nové dokumenty o přírodních hrozbách v České republice

24. 04. 2017

První tři díly cyklu populárně-vědeckých dokumentů s názvem Tiché hrozby budou mít svou českou premiéru už tento týden na  festivalu Academia Film Olomouc (AFO) 2017. Tiché hrozby vypovídají o tom, jak současná moderní věda dokáže  přírodním hrozbám předcházet či zajistit taková opatření, která by ničivé dopady katastrof alespoň redukovala. V dalších měsících proběhnou projekce dokumentů s tvůrci a přímými účastníky výzkumů na českých středních školách a institucích věnujících se popularizaci vědy.

Magnetické bouře, změny klimatu, extrémní sucha, bleskové povodně, sesuvy, seismická aktivita či vulkanická činnost. To vše čím dál tím častěji ovlivňuje životy lidí, a to i v České republice. Je možné těmto jevům předcházet, předpovídat je? Jak odstranit nebo redukovat jejich následky? Série dokumentů Tiché hrozby na všechny tyto otázky odpovídá z pohledu českých vědců.

Důvodem, proč AV ČR přistoupila k výrobě tohoto vědecko-populárního dokumentárního projektu, je potřeba prezentace české vědy prostřednictvím žánru, kterému se v českém prostředí stále nedostává příliš prostoru ani produkčního, ani mediálního. „Česká věda v oblasti mediální prezentace široké veřejnosti bohužel stále zaostává například za anglosaským prostředím, kde má vědecko-populární dokument své letité místo v hlavním vysílacím schématu televize BBC,” říká předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová.

„Domníváme se, že právě tato forma nového cyklu AV ČR o českých vědcích, jejich práci, nadšení, jež vyvolává příroda a její energie, by mohla české publikum zaujmout a pomoci porozumět tomu, proč je důležité investovat do vědy. Věříme, že se nám v brzké době podaří najít distribučního partnera, díky kterému se Tiché hrozby dostanou k co největšímu počtu diváků,“ doplňuje RNDr. Josef Stemberk, CSc., odborný supervizor cyklu.

„Cyklus Tiché hrozby rozhodně nevyvolává senzace a nechce ani dramaticky děsit veřejnost například příchodem extrémního sucha či změnou klimatu. Naopak. Na všechny tyto přírodní jevy nahlížíme spíše jako na přirozený vývoj a projev života naší planety,” říká Martina Spurná, režisérka a scenáristka seriálu. „Celý cyklus tak mezi řádky vyjadřuje poselství, že příroda sama o sobě hrozbou není. Je to právě člověk, který do ní vstupuje a svým způsobem života do ní zasahuje, čímž se sám ohrožuje a je vlastně ‚tichou’ hrozbou sám sobě,” dodává režisérka.

Více informací naleznete v tiskové zprávě a na webových stránkách www.tichehrozby.cz

 

 

Tiché hrozby (2017)

Producent: Akademie věd ČR

Vyrábí: Středisko společných činností AV ČR, Odbor audiovizuálních technologií

Námět, scénář, režie: Martina Spurná

Odborný supervizor: Josef Stemberk

Výkonná produkce: Václav Špaček

Kamera: Tomáš Kopecký, Petr Janžura

Dramaturgie: Adam Brothánek

Hudba: Michal Rataj

Zvuk: Jan Štindl

Jednotlivé díly:

  • Díl: Blízký vesmír
  • Díl: Klima
  • Díl: Extrémy počasí
  • Díl: Krajina v pohybu
  • Díl: Zemětřesné roje