Zahlavi

Akademie věd ČR otevřela Centrum transferu znalostí a technologií

17. 05. 2016

Centrum transferu znalostí a technologií Akademie věd ČR (CeTTAV) slavnostně zahájilo svoji činnost. Cílem Strategie AV21 je mj. převést do reálného života více výsledků vědecké práce a lépe využít aplikační potenciál pracovišť AV ČR. Transfer znalostí je ale náročnou součástí vědecké práce, a proto AV ČR přichází s touto novou aktivitou, která má pomoci vědcům zvýšit šance na využití výsledků výzkumů. „Jsem rád, že nakonec k tomuto kroku došlo v pravý čas. AV ČR loni přišla se Strategií AV21, kde je transfer technologií a spolupráce ústavů s firmami jedním s klíčových momentů,“ řekl na slavnostním otevření předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš.

 

Jedinečnost CeTTAV spočívá zejména v koordinaci činností a výměně informací v transferu znalostí v rámci soustavy 54 pracovišť AV ČR. Úkolem CeTTAV je analyzovat potřeby těchto pracovišť a na základě analýzy vytvořit unikátní systém dovednostních tréninků. Zaměstnanci pracovišť AV ČR, ať už jde o vědce, vedení nebo pracovníky v transferu znalostí, tak získají prostor pro vyjádření, sdílení a řešení svých reálných otázek a zkušeností. Takový koncept zastřešujícího centra transferu znalostí nejlépe odpovídá prostředí Akademie věd ČR, které je specifické pokrytím širokého spektra vědních oborů, ve kterých jsou také zvyklosti transferu znalostí a technologií často specifické.

V následné neformální diskusi účastníci otevřeli celou řadu témat, která budou řešena jak na centrální koordinační úrovni, tak na jednotlivých pracovištích, případně v rámci mezioborových výzkumných programů Strategie AV21. Včerejšího slavnostního zahájení se zúčastnili mj. náměstkyně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace L. Orgoníková, viceprezident Svaz průmyslu a dopravy Z. Frolík, člen předsednictva Technologické agentury ČR P. Komárek, vedení AV ČR a ředitelé pracovišť AV ČR.
 

 

Fotogalerie viz Akademický bulletin