Zahlavi

Akademie věd ČR ocenila tři výrazné osobnosti popularizace vědy

11. 02. 2016

Ve středu 10. února převzali z rukou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše významné ocenění tři noví laureáti – Mgr. Ivan Boháček (vedoucí redakce časopisu Vesmír), RNDr. Radek Mikuláš, DSc., (vědecký pracovník Geologického ústavu AV ČR) a Ing. Daniel Stach (moderátor a reportér České televize). „Medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy zavedla AV ČR v roce 2002 a uděluje ji nejen pracovníkům Akademie věd ČR a vědcům, ale také těm, kteří se svou každodenní činností zabývají popularizací vědy. Jsem rád, že dnes se to týká hned dvou ze tří laureátů,“ uvedl při předávání cen prof. Drahoš.

Na slavnostním ceremoniálu promluvil i prof. Pavel Janoušek, předseda Rady pro popularizaci vědy AV ČR, která každoročně kandidáty na ocenění vybírá: „Úkolem vědy je i schopnost vysvětlit sama sebe a oslovit společnost i novou generaci.“

„Jsem rád, že mohu své poznatky předkládat a sdílet nejen s kolegy vědci, ale i s veřejností. Zdůrazňuji slovo sdílet, nikoliv popularizovat,“ upřesnil svůj pohled na předávání vědeckých informací širokému publiku RNDr. Radek Mikuláš, DSc., z Geologického ústavu AV ČR, přední odborník na fosilní stopy po činnosti organismů a autor mnoha populárně-naučných knih.

Program slavnostního podvečera završila přednáška známého psychiatra prof. Cyrila Höschla, který přítomným představil nové zajímavé poznatky ze světové medicíny i z výzkumů svého týmu.

Profily oceněných:

Mgr. Ivan Boháček absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Do roku 1977 se v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského zabýval molekulovou spektroskopií, poté do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Společně s doc. Z. Pincem a doc. F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, 1975) a se Z. Pincem pak spoluautorem publikace o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, 1976). Spolupracuje také s Českým rozhlasem. Časopis Vesmír, jehož existence trvá od roku 1871, je pod jeho redakčním vedením stabilní platformou soustavně představující výsledky českých i světových vědců.

RNDr. Radek Mikuláš, DSc., vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK na katedře paleontologie. V Geologickém ústavu AV ČR se zabývá studiem biogenního přepracování hornin, paleobiologií a geomorfologií, je světově uznávaným odborníkem na fosilní stopy. Pomohl založit a etablovat ichnologii (nauka o stopách fosilních organismů) jako samostatnou vědní disciplínu v rámci paleontologie. V roce 2011 učinil významný objev druhé stopy dinosaura v ČR, který vedl k celé sérii paleontologických popularizačních akcí. Je autorem mnoha desítek populárně-naučných časopiseckých článků (Vesmír, Respekt, Lidové noviny), pravidelně vystupuje v rozhlasových a televizních pořadech zaměřených na vědecká témata. Je autorem řady úspěšných knižních titulů, mj. Na bruslích Českou republikou (originální a průkopnický průvodce zimní přírodou; Dokořán, 2005), a čtveřice knih z edice Nakladatelství Academia: Atlas pískovcových skalních měst ČR a SR, Ledové Čechy, Současná umělecká díla v krajině a Divoká příroda Prahy a blízkého okolí, ve kterých se uplatnil nejen jako autor textů, ale i fotografií.

Ing. Daniel Stach se stal vůbec nejmladším laureátem Medaile Vojtěcha Náprstka. Vystudoval obor Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze a obor Mediální komunikace na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Mediální zkušenost získal již jako student v roce 2009, když absolvoval Akademii PR, kterou každoročně pořádá Asociace PR Agentur ve spolupráci s Fakultou mezinárodních vztahů VŠE. Od roku 2010 pracuje v České televizi, kde v současné době moderuje pořad Hyde Park Civilizace, zaměřený na otázky vědy a klíčová celospolečenská témata, a ranní vysílání Studia 6. Je také reportérem zpravodajského kanálu ČT24. Přes krátké trvání své televizní kariéry je s pořadem Hyde Park Civilizace již nositelem několika ocenění včetně Novinářské křepelky, TýTý či Ceny Václava Havla.

 

 

Foto: Stanislava Kyselová (Akademický bulletin)
Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR