Zahlavi

Akademie věd ČR a VŠCHT v Praze uzavřely dohodu o spolupráci

26. 06. 2018

Akademie věd ČR a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spolu uzavřely dohodu o spolupráci při uskutečňování studijních doktorských programů. Předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová ji spolu s rektorem VŠCHT Karlem Melzochem podepsali 26. června 2018 v budově Akademie věd ČR.

„Moc děkuji, že jste přípravě smlouvy věnovali takovou pozornost. Máme celou řadu společných pracovišť a Akademie věd ČR je pro VŠCHT významným vědeckým partnerem,“ řekl rektor Melzoch při podpisu dohody.

„Vysoké školy jsou pro nás důležitým partnerem nejen pro svou edukativní, ale i výzkumnou základnu, je dobře, že se spolupráce Akademie věd ČR s vysokými školami rozrůstá takovým tempem. Jsme rádi, že jsme dohodu dotáhli do úspěšného konce,“ poznamenala předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Rektor VŠCHT Praha Karel Melzoch a předsedkyně Eva Zažímalová

Rektor VŠCHT Praha Karel Melzoch, členka Akademické rady Jana Bludská a místopředseda AV ČR Zdeněk Havlas

Podpisem dohody obě smluvní strany deklarují svůj zájem společně přispívat zejména ke zvyšování kvality výzkumu a vývoje v Česku a spolupracovat při vědeckém vzdělávání mladých vědeckých pracovníků při uskutečňování doktorských studijních programů.

Připravil: Jan Martinek, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR