Zahlavi

Akademie věd ČR a Jihočeský kraj uzavřely dohodu o spolupráci

07. 02. 2018

Efektivní výzkum pro potřeby regionu přinese nová vzájemná dohoda, kterou uzavřela Akademie věd ČR s Jihočeským krajem. Rámcovou smlouvu o spolupráci podepsala ve středu 7. února předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská v Biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích, které je největším mimopražským pracovištěm AV ČR a zároveň největší jihočeskou vědeckou institucí. 

Díky rámcové dohodě bude moci Jihočeský kraj a organizace na jeho území úzce spolupracovat s akademiky na výzkumu v různých odvětvích a využívat jejich expertízy k řešení konkrétních problémů. „Akademická pracoviště nabízejí nezaujatou analýzu situace a mohou přinést inspirativní nadhled pro veřejnou správu v mnoha oblastech, od nejrůznějších sociologických šetření, průzkumů ekologických rizik až po kulturní otázky,“ uvedla přínosy vzájemné dohody předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská a předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová při podpisu dohody

Podpis dohody vítá také hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. „Opravdu mě těší spolupráce s institucí, která si svou vědeckou prací získala zaslouženou pozornost daleko za hranicemi České republiky. Věřím, že se bude úspěšně rozvíjet a pro obě strany bude zajímavou zkušeností,“ uvedla hejtmanka.

„Akademie věd ČR nabízí  regionálním partnerům efektivní vědeckou pomoc při  řešení úkolů sociálního, ekonomického, ekologického, přírodního a kulturního charakteru formou výzkumných projektů základního výzkumu a jeho aplikací. Výsledky spolupráce přispívají ke zvýšení kvality života v dané oblasti“, uvedla členka Akademické rady Taťána Petrasová, odpovědná za koordinaci regionální spolupráce.

hejtmanka Ivana Stráská si prohlíží parazita trypanosomu spavičnou v mikroskopu v novém parazitologickém pavilonu Biologického centra AV ČR

Jedním z prvních projektů začínající regionální spolupráce byl loňský a předloňský průzkum lipenské nádrže, při němž hydrobiologové z Biologického centra AV ČR ve spolupráci s Jihočeským územním svazem Českého rybářského svazu hledali odpověď na otázku, jestli se vzpamatovala zdejší populace candáta. Vědci analyzovali stav rybí obsádky s cílem navrhnout nejlepší způsoby obhospodařování Lipna, aby se dosáhlo udržitelného výnosu ryb, včetně trofejních úlovků, a zároveň ekologicky vyváženého stavu v nádrži.

ředitel Biologického centra Libor Grubhoffer, hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová, členka Akademické rady Taťána Patrasová, zodpovědná za regionální spolupráci, a Aleš Mik, vedoucí kanceláře ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje

I když v jižních Čechách sídlí akademická pracoviště, která bádají převážně v přírodních vědách, smlouva pokrývá relativně širokou paletu oblastí, od přírodních věd, techniky až po humanitní obory, a kraj či zdejší organizace mohou oslovit jakýkoli z ústavů Akademie věd v České republice. Pracoviště AV ČR garantují odbornou kvalitu projektů, region zaručuje přínos konkrétních úkolů pro danou oblast. Téma projektu si určují region a akademická pracoviště společně.

Rámcová smlouva nevyvolává přímé náklady na krajský rozpočet, naopak vytváří podmínky pro využívání podpory Akademie věd ČR, která v programu regionální spolupráce poskytuje formou dotace až 200 tisíc korun na jeden projekt. Na řešení konkrétních projektů pak přispívají obě strany ke společnému financování regionální spolupráce.

Připravila: Daniela Procházková, Biologické centrum AV ČR
Foto: Biologické centrum AV ČR