Zahlavi

Akademie pomáhá ministerstvu financí najít způsob, jak pracovat s velkými daty

28. 02. 2019

Více než roční expertní spolupráce Akademie věd ČR a Ministerstva financí ČR, významně podpořená podpisem memoranda o spolupráci v závěru loňského roku, přináší první ovoce. A také spokojenost na obou stranách.

Tým Ústavu informatiky AV ČR představil ve středu 27. února na společném workshopu první výsledky datové analýzy, kterou zpracoval na podkladě ministerstvem poskytnutých vybraných ukazatelů z účetnictví.

„Od roku 2014, kdy jsme začali ve veliké míře otevírat data ministerstva financí, víme, že hlavní problém není v tom, jak data otevírat veřejnosti, ale jak s nimi pak pracovat, “ připomněl v úvodu workshopu náměstek ministryně Tomáš Vyhnánek. Klíčovou otázkou, kterou si ekonomové kladli, proto bylo, jak se složitými datovými sadami pracovat a jak z nich získávat zpětnou vazbu pro lepší archivaci i kontrolu dat.

Žádná data nejsou bez chyb

Vědeckých metod, procesů a algoritmů k extrakci znalostí z dat využívá tzv. Data Science (datová věda), kterou jako nový interdisciplinární směr informatického výzkumu rozvíjejí v Ústavu informatiky. „Tyto metody umožňují jednak získávat z dat relevantní výsledky, jednak detekovat chyby v datech, odstraňovat je a nahrazovat. Žádná data totiž nejsou bez chyb,“ upozornil ředitel Ústavu informatiky Emil Pelikán.    

Hlavní díl práce, který čekal informatiky analyzující datové sady ministerstva financí, bylo proto pochopení, třídění a mnohonásobná kontrola a jejich transformace. „I přesto, že data byla připravena zodpovědně, konkrétně šlo o výsledky hospodaření základních škol v letech 2012 až 2017, byly potřebné určité korekce,“ uvedl Marek Malý, který měl přípravu dat v týmu Ústavu informatiky na starosti. „Mnohé jsme se naučili a chápeme to jako pilotní projekt využití dat pro komplexnější hodnocení, ať už pro analýzu dat dalších subjektů naším týmem anebo pro další mezioborové spolupráce,“ doplnil Marek Malý.

Statistické modely odpovídají na konkrétní praktické otázky

Detailní statistická analýza účetních dat pak poskytuje množství informací, využitelných např. pro ekonomická, politická i manažerská rozhodnutí anebo pro dynamické sledování kvality ekonomického zabezpečení českého základního školství.

Analýza ale není triviální, protože statistické modely je třeba speciálně konstruovat. „Zároveň můžeme přidávat další vysvětlující proměnné, kterými lze testovat otázky praktického i strukturálního významu, např. vliv urbanizace na indikátor majetku,“ vysvětlil Marek Brabec taktéž Ústavu informatiky AV ČR.

Výsledky analýz informatiků z Akademie věd nyní budou zpracovávat ekonomové ministerstva financí. Spolupráce bude dále pokračovat v rámci programu Strategie AV 21 a memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem financí ČR a Akademií věd ČR.

„Mám radost, že se politické fráze přenesly do konkrétních výsledků a úsilí odborníků se tady potkává s reálnou potřebou ministerských úředníků,“ řekl místopředseda Akademie věd Jan Řídký.

Související články:

Ministerstvo financí uzavřelo memorandum o spolupráci s Akademií věd

Připravila: Markéta Růžičková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

Foto: MF ČR