Zahlavi

Akademický sněm bude volit nového předsedu AV ČR pro období 2017–2021