Zahlavi

Akademické půlhodinky startují desátý cyklus

09. 03. 2018

Již desátý přednáškový cyklus Akademické půlhodinky společně připravují Biologické centrum AV ČR a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. V celkem osmi přednáškách představí odborníci z obou institucí pestrou směs zajímavých témat z nejrůznějších vědních oborů.

První přednáška zavede posluchače do roku 1967, kdy papež Pavel VI. ve své sociální encyklice zachytil nebezpečné trendy ve společnosti a předpověděl celosvětově nebezpečný vývoj, který přinesl mnohé problémy, s nimiž se dnes potýkáme v oblasti hospodářství, finančnictví, ekologie, rodiny, v oblasti sociální, v otázce migrace, aj. Docent Jindřich Šrajer z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na přednášce rovněž připomene návrhy k řešení těchto kritických výzev.

 

 Program Akademických půlhodinek:

13. 3.  

Jindřich Šrajer: Aktuální význam kritických výzev sociální encykliky Populorum progressio (1967)

20. 3.

Ondřej Lenz: Viry. Máme se jich bát?

27. 3.

Ondřej Chvojka: Co všechno přinesla dálnice aneb archeologické výzkumy v trase D3 na Českobudějovicku

  3. 4.

Miloslav Jirků: Šakal - nový obyvatel české krajiny

10. 4.

Marie Janečková: Kazatelské umění českých barokních kazatelů

17. 4.

Jan Hrček: Život s bakteriemi, aneb co člověka děsí, hmyz umí využít

24. 4.

Martin Weis: Střípky z historie roku 1918

15. 5.

Milan Říha: Kdepak ty ryby asi jsou? Rozmístění a chování ryb ve velkých stojatých vodách

Anotace přednášek a informace o přednášejících najdete na stránkách Biologického centra i Jihočeské univerzity