Zahlavi

Akademická diplomacie: seminář s velvyslankyněmi

20. 10. 2017

Centrum globálních studií Filosofického ústavu AV ČR uspořádalo 18. října společně s předsedkyní AV ČR prof. Evou Zažímalovou akci nazvanou Akademická diplomacie: seminář s velvyslankyněmi. Kariéra profesionálních diplomatek je často velmi náročná a v různých kulturách a zemích zahrnuje odlišné nároky, příležitosti, překážky a kritéria. Cílem semináře bylo rozvíjet akademickou diplomacii ve veřejné sféře a zkoumat zkušenost velvyslankyň v jejich diplomatické dráze napříč kontinenty.

Úvodní slova přednesli předsedkyně prof. Zažímalová a ředitel Filosofického ústavu AV ČR Ondřej Ševeček. Marek Hrubec, ředitel Centra globálních studií, objasnil koncepci semináře a také přivítal účastníky semináře. Své příspěvky poté přednesly velvyslankyně Marockého království J.E. Souriya Otmani, velvyslankyně Čínské lidové republiky J.E. Ma Keqing, velvyslankyně Rumunska J.E. Carmen–Liliana Burlacu, velvyslankyně Portugalské republiky J.E. Manuela Franco a velvyslankyně Peruánské republiky J.E. Liliana de Olarte de Torres Muga. Svojí účastí přispěla také Hana Sychrová, členka Akademické rady AV ČR, v níž je pověřena koordinací a koncepčními otázkami zahraniční spolupráce AV ČR, a dále se do následné diskuse zapojili kolegyně a kolegové z vědeckých pracovišť zaměřených na globální a genderová studia.

Seminář navazoval na komunikaci paní předsedkyně AV ČR s různými velvyslanectvími a na dlouhodobé výzkumné aktivity Centra globálních studií, které se zaměřují na analýzy významných globálních, mezinárodních a transnacionálních témat a zahrnují rovněž komunikaci s velvyslanectvími. Seminář se konal v rámci výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“ Strategie AV21, který se těmito tématy zabývá v širším interdisciplinárním měřítku.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR