Zahlavi

AV ČR podepsala memorandum o spolupráci s brazilskou společností SENAI

07. 01. 2019

Koncem roku 2018 uzavřela Akademie věd ČR memorandum o vzájemné spolupráci s brazilskou společností SENAI zaměřenou na vzdělávání v průmyslových oborech, podporu inovací a transfer technologií. Memorandum podepsali předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová, předseda SENAI Robson Braga de Andrade a generální ředitel SENAI Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti.

SENAI (National Service for Industrial Apprenticeship) je součástí brazilského průmyslového systému. Primární oblastí její činnosti je profesní vzdělávání organizované v síti odborných škol založených a provozovaných syndikátem CNI (National Confederation of Industry). Kromě profesního vzdělávání se SENAI zabývá aplikovaným výzkumem, disponuje sítí inovačních pracovišť a propojuje základní výzkum s průmyslem.

Od memoranda uzavřeného 21. prosince 2018 si obě strany slibují intenzivní spolupráci a možnost využití výsledků základního výzkumu v průmyslových odvětvích. Pracoviště AV ČR tak získávají příležitost zhodnotit české myšlenky v rostoucím brazilském průmyslu.

Obsahem memoranda je zejména podpora společných aktivit vedoucích k rozvoji spolupráce mezi ústavy AV ČR a inovačními pracovišti SENAI, vzájemná výměna a sdílení informací a poznatků a podpora účasti ve vyhlašovaných výzvách a projektech na bilaterální i multilaterální úrovni. Konkrétní aktivity budou realizovány na základě smluv o spolupráci uzavíraných přímo mezi jednotlivými pracovišti AV ČR a SENAI a vymezujících všechny náležité podrobnosti. 

Související články:

Ministerstvo financí uzavřelo memorandum o spolupráci s Akademií věd

Akademie věd bude spolupracovat s Asociací výzkumných organizací 

AV ČR podepsala dohodu o spolupráci s Univerzitou v Memphisu

Akademie věd a Rada vědeckých společností uzavřely memorandum o spolupráci

 
Připravila: Danuše Pazourková, Odbor mezinárodní spolupráce AV ČR, ve spolupráci s Milanem Pohlem, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Ilustrace: SENAI