Zahlavi

AV ČR podepsala dohodu o spolupráci s Univerzitou v Memphisu

26. 10. 2018

Předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová ve čtvrtek 25. října při návštěvě ve Spojených státech podepsala dohodu o vědecké spolupráci s první americkou výzkumnou institucí, kterou se stala Univerzita v Memphisu.

Slavnostní obřad proběhl v 10 hodin místního času ve FedEx Institute of Technology. Za americkou stranu se jej účastnil prezident Univerzity v Memphisu M. David Rudd spolu s děkankou Karen Weddle-Westovou a výkonným viceprezidentem pro výzkum a inovace Jasbirem Dhaliwalem, za českou stranu pak předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

„Mezinárodní rozměr výzkumu považujeme za klíčovou strategickou prioritu,“ prohlásil Rudd. „Silná partnerství, jako je spojenectví s Akademií věd ČR, oběma stranám přinášejí lepší možnosti financování výzkumu na obou stranách Atlantiku,“ dodal.

Dohoda otvírá cestu rozsáhlejším a smysluplnějším profesionálním vztahům mezi výzkumníky i studenty, zaměřeným na vývoj špičkových projektů financovaných pomocí grantů. Obě instituce si od dohody slibují intenzivní spolupráci v oblastech přírodních věd, dopravy, kyberbezpečnosti, ale též trestního práva či egyptologie.

Připravil: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR, s využitím tiskové zprávy Univerzity v Memphisu
Foto: Karolína Rachačová, Odbor mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR