Zahlavi

AV ČR navázala spolupráci s Karlovarským krajem

23. 09. 2016

Na vzájemné pomoci při výzkumech z různých oblastí vědy se dohodly Akademie věd České republiky a Karlovarský kraj. Smlouvu o spolupráci včera na krajském úřadě podepsal předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš a hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Dohoda přinese Karlovarskému kraji možnost účastnit se spolu s pracovišti AV ČR na řešení regionálních i mezinárodních projektů či možnost využít nových poznatků bádání pro řešení konkrétních problémů. „Jsem velmi rád, že tímto podpisem podpoříme spolupráci ve výzkumu a vývoji v oblasti vědy o živé a neživé přírodě, v sociálních a humanitních vědách. Věřím, že se naše spolupráce bude úspěšně rozvíjet a pro obě strany bude zajímavou zkušeností,“ uvedl hejtman Martin Havel.

Smlouva mezi Karlovarským krajem a AV ČR zaštítí konkrétní projekty a poskytne formu pro součinnost s kraji. „Považuji spolupráci s regiony za velmi důležitou a jsem rád, že je naším dalším partnerem i Karlovarský kraj. Spektrum projektů, na kterých se podílíme, je velmi široké, některé mají obecnou platnost, jiné jsou specifické pro daný region,“ uvedl předseda AV ČR prof. Drahoš.

Projekty mohou navrhovatelé předkládat Akademii věd ČR k posouzení a mohou zde najít partnera pro řešení svého výzkumu. Ten může být základní i aplikovaný. Žádosti o grant vypisuje AV ČR od poloviny října do poloviny listopadu a dotaci poskytuje vybraným projektům na rok.