Zahlavi

AV ČR chystá knihy i přednášky k výročí sametové revoluce

26. 08. 2019

K letošnímu 30. výročí 17. listopadu 1989 připravuje Akademie věd ČR, a zejména její Ústav pro soudobé dějiny, pestrý program pro laickou i odbornou veřejnost. Jeho součástí budou přednášky, besedy, konference, ale i nové knižní publikace. Přinášíme vám předběžný přehled akcí i knih, na které se můžete těšit.

17.–18. září

Mezinárodní konference „How We Remember. The Memory of Communism – Its Forms, Manifestations, Meanings“ / „Co si pamatujeme. Paměť komunismu, její podoby, projevy a významy“ (Goethe-Institut v Praze, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1)
Konference bude probíhat v angličtině a češtině/slovenštině, simultánně bude tlumočena do češtiny a angličtiny.

30. září

Vydání publikace Miroslava Vaňka Listopad 1989: Mezi symbolem a historií (Slavnostní přednášky AV ČR VIII, nakladatelství Academia)
Často se setkáváme tvrzením, že listopad 1989 byl pouhým výsledkem změn v mezinárodní situaci a že domácí události hrály spíše jen marginální roli. Ať už toto výročí vnímáme jakkoliv, rozhodně jde i po třiceti letech o „živý svátek“, který ve společnosti silně rezonuje. Autor přiblíží podmínky před rozhodujícím datem 17. listopadu 1989, vliv vnějších i vnitřních faktorů i ohlasy na tyto události v následujících letech.

21. října

Přednáška Miroslava Vaňka „Listopad 1989: Mezi symbolem a historií“ (Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1)

31. října

Vydání knihy Adama Burakowského, Pawła Ukielského a Aleksandra Gubrynowicze 1989: Podzim národů (nakladatelství Academia)
Kniha poskytuje komplexní srovnávací analýzu pádu komunismu v Německé demokratické republice, Československu, Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a Polsku. Ukazuje jak poslední léta režimu a události roku 1989, tak jejich vliv na pozdější osud zemí a světa.

6.–8. listopadu

Mezinárodní konference „Demokratická revoluce 1989. Třicet let poté“ (Senát Parlamentu ČR)

11. listopadu

Vernisáž výstavy „Listopad 1989: Cestou k demokracii“ (Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1)

13. listopadu

„Stálo to za to“. Večer k 30. výročí 17. listopadu 1989 v kulturním centru Kaštan pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Popmuseum.
Předkřest knih Sto studentských revolucí a Sto studentských evolucí + vernisáž výstavy v Popmuseu „Devětaosmdesátej Revisited“ + koncert: Čistírna, Našrot, The Agony, Plexis (Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6)

16. listopadu

Týden vědy a techniky AV ČR:
„Sametová revoluce po třiceti letech“ (promítání dokumentu a beseda s pamětníky)
„Sto studentských (r)evolucí: Vysokoškolští studenti roku 1989 v časosběrné perspektivě“ (přednáška)
Videomapping: Listopad 89. Cesta ke svobodě (budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1)

16. listopadu

Křest knih Sto studentských evolucí a Sto studentských revolucí + premiéra dokumentu ČT Sto studentských (r)evolucí (Divadlo Ponec)

17. listopadu

Týden vědy a techniky AV ČR:
Panelová diskuse „Listopad 1989 ve vzpomínkách zahraničních bohemistů a historiků“
S předními zahraničními bohemisty a historiky z Dánska, USA, Španělska a Německa proběhne diskuse nad tématem událostí listopadu 1989 z historické a pamětnické perspektivy.

Listopad

Na listopad 2019 připravuje nakladatelství Academia následující tituly k výročí 17. listopadu 1989:

  • K. Persak, Ł. Kamiński, P. Žáček, P. Blažek (eds.): Čekisté. Orgány státní bezpečnosti v evropských zemích sovětského bloku 1944–1989: Mezinárodní skupina historiků zde vůbec poprvé představuje ucelené studie o genezi, organizaci, metodách a směrech činnosti bezpečnostního aparátu v jednotlivých zemích východního bloku, v nichž se bezpečnost řídila podle sovětského vzoru a za účasti sovětských poradců.
  • Miroslav Vaněk a kol.: Sto studentských evolucí. Vysokoškolští studenti roku 1989. Životopisná vyprávění v časosběrné perspektivě: Dvaadevadesát rozhovorů se studentskými vůdci listopadové revoluce. Jak tehdejší vysokoškoláci vzpomínají na revoluční dny a jak hodnotí současný vývoj společnosti?
  • Petr Hlaváček (ed.): Nesamozřejmý národ? Reflexe českého třicetiletí 1989–2019: Publikace se pokouší o kritické ohledání naší aktuální (nejen politické) situace a identifikaci důležitých vývojových tendencí. Nevyhýbá se ani formulování vizí a cílů či přímo národních zájmů, jejichž naplnění by mohlo být významné pro dobrou budoucnost České republiky a Čechů jakožto sebevědomého politického národa.

Kromě toho již Academia vydala k listopadovému výročí tyto tituly:

  • P. Anev, M. Bílý (eds.): Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989): Dvousvazkový slovník podává nejen rychlý přehled o životě a politické kariéře vedoucích funkcionářů KSČ, ale může posloužit i jako východisko k hlubšímu studiu témat spojených s personáliemi komunistické strany. Obsahuje také úvodní studii nastiňující problematiku vzniku a proměn KSČ a KSS v širším kontextu dějin Československa.
  • Petr Pithart: Prsty do ran I.: výběr z textů z let 1960–1989: První díl souboru kratších textů Petra Pitharta přibližuje třicetileté období šedesátých až osmdesátých let 20. století. Po ukázkách z mladických básnických pokusů shrnuje autorovu polemickou publicistiku v Literárních listech roku 1968, samizdatové texty a záznamy debat v disentu, stati z exilových periodik i „zprávu o stavu společnosti“ z října 1989, která předpověděla to, co si z minulosti poneseme po 17. listopadu dál.

Připravil: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR, z podkladů Ústavu pro soudobé dějiny a nakladatelství Academia
Foto: archiv