Zahlavi

AMAVET 2018 zná své vítěze

24. 04. 2018

Národní finále EXPO SCIENCE AMAVET určilo vítěze jubilejního 25. ročníku populární studentské soutěže. V sídle Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze se představilo 35 projektů, které uspěly v regionálních kolech v Brně, Liberci, Pardubicích a Příbrami. Porota vybrala 20. dubna 2018 desítku vítězných prací, které budou jejich autoři prezentovat na nejprestižnější studentské soutěži INTEL ISEF 2019 ve Spojených státech, 33. ročníku mezinárodního celočínského finále soutěže odborných projektů China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (2018) a Beijing Youth Science Creation Competition (2019) v Číně.

Porota sestávající ze zástupců z ústavů Akademie věd ČR a vysokoškolských pracovišť v čele s dlouholetým organizátorem soutěže Stanislavem Medřickým vybírá každoročně vítězné projekty z nejrůznějších témat.

Autoři tří úspěšných prací budou Českou republiku v příštím roce reprezentovat v mezinárodní konkurenci na největší a nejprestižnější studentské soutěži INTEL ISEF, která se koná ve Spojených státech amerických. Pro středoškoláky, kteří se zajímají o vědu, je INTEL ISEF nejvyšší metou. Jeho účastníci vzejdou z několika stovek národních soutěží, do nichž se v téměř osmi desítkách zemí každoročně zapojí několik milionů studentů. Jakékoli umístění na podiu otevírá dveře ke studiu nejprestižnějších univerzit na světě.   Vítězkou letošního ročníku EXPO SCiENCE AMAVET se stala Tereza Kačerová z Gymnázia Nad Štolou v Praze s projektem Biočip pro monitorování plicních funkcí.

Na dalších místech se umístili:
Tereza Smutná
(Gymnázium Brno-Řečkovice) s projektem Vliv subchronické inhalace nanočástic PbO na cílové orgány s právem účasti na 33. ročníku mezinárodního celočínského finále soutěže odborných projektů China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (CASTIC)

Přemysl Čechura, Ondřej Brichta, Kryštof Trkovský, Jakub Čmolík (Gymnázium Plzeň) s projektem Magnetronové naprašovací zařízení

Natálie Císařová (Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy) s projektem Cytotoxické účinky obvazových krytí s obsahem stříbra

Nikola Vršková (Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť) s projektem Analýza konformace a dynamiky deoxyribozymu 9DB1 pomocí počítačových simulací s právem účasti na 39. ročník Beijing Youth Science Creation Competition

Klára Nacházelová (Táborské soukromé gymnázium a ZŠ) s projektem Použití nanočástic stříbra pro potlačení fototropních organismů na povrchu staveb s použitím komplexotvorných látek

Jiří Hanzl (SŠ a MŠ Liberec) s projektem Plně automatizovaná líheň

Vojtěch Naiser (SŠ zahradnická a technická Litomyšl) s projektem Návrh a konstrukce robotické platformy

Lukáš Holeka (SPŠE a VOŠ Pardubice) s projektem Zavlažovací systém

Sylva Neradová (Gymnázium Pardubice) s projektem Charakterizace nepopsaných proteinů Pho15p patogenních kvasinek Candida albicans a Candida parapsilosis patřících do rodiny haloacid dehalogenáz

Zvláštní ceny získali:
Cenu Yale Science and Engineering Association INC
Přemysl Čechura, Ondřej Brichta, Kryštof Trkovský, Jakub Čmolík (Gymnázium Plzeň) s projektem Magnetronové naprašovací zařízení.

Cenu Intel Excellence in Computer Science Award
Filip Novotný (Gymnázium Jihlava) s projektem Automatizovaná detekce a klasifikace proměnných hvězd

Cenu Mu Alpha Thetha Award
Nikola Vršková (Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť) s projektem Analýza konformace a dynamiky deoxyribozymu 9DB1 pomocí počítačových simulací

Cenu The American Psychological Association
Anežka Bambuleová (Gymnázium Lanškroun) s projektem Stresory žáků středních škol

Cenu American Meteorological Society
David Wittek (Mendelovo Gymnázium Opava) s projektem Vlasový vlhkoměr založený na tenzometrickém snímání změny napnutí

Cenu Society for In Vitro Biology
Tereza Smutná (Gymnázium Brno-Řečkovice) s projektem Vliv subchronické inhalace nanočástic PbO na cílové orgány

Cenu Českého svazu vědeckotechnických společností získali:
Tereza Kačerová (Gymnázium Nad Štolou, Praha) s projektem Biočip pro monitorování plicních funkcí

Klára Nacházelová (Táborské soukromé gymnázium a ZŠ) s projektem Použití nanočástic stříbra pro potlačení fototropních organismů na povrchu staveb s použitím komplexotvorných látek

Vojtěch Naiser (SŠ zahradnická a technická Litomyšl) s projektem Návrh a konstrukce robotické platformy

Cenu děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze získali:
Jindřich Lněnička (Gymnázium A. Jiráska Litomyšl) s projektem Radonový detektor s prvky IoT pro predikci seismické činnosti

David Wittek (Mendelovo Gymnázium Opava) s projektem Vlasový vlhkoměr založený na tenzometrickém snímání změny napnutí

Přemysl Čechura, Ondřej Brichta, Kryštof Trkovský, Jakub Čmolík (Gymnázium Plzeň) s projektem Magnetronové naprašovací zařízení

Filip Novotný (Gymnázium Jihlava) s projektem Automatizovaná detekce a klasifikace proměnných hvězd

Vojtěch Dvořák, Vojtěch Krejsa, Ondřej Pechanec (Gymnázium Vysoké Mýto) s projektem Autonomní zařízení pro identifikaci a kontrolu produktu

Cenu firmy NXT Semiconductors:
Přemysl Čechura, Ondřej Brichta, Kryštof Trkovský, Jakub Čmolík (Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí) s projektem Magnetronové naprašovací zařízení

Jiří Hanzl (SŠ a MŠ Liberec) s projektem Plně automatizovaná líheň

Popularizační soutěž AMAVET podněcuje talentované a pro vědu nadšené středoškoláky, aby řešili vědecké a technické projekty, a rozvíjeli tak své schopnosti srozumitelně představit svou práci odborné i laické veřejnosti. Zájemci (jednotlivci či týmy) přihlašují projekty z libovolné oblasti, ovšem zpracovat je musejí vědeckými metodami a postupy. Studenti na projektech většinou spolupracují s odborníky z výzkumných ústavů včetně pracovišť Akademie věd ČR, které se popularizaci mezi středoškoláky intenzivně věnují. V závěrečném finále mají řešitelé představit své projekty v přiděleném výstavním prostoru a obhájit jej před porotou i veřejností.

Soutěž je zařazena do seznamu soutěží a přehlídek, které vyhlašuje či spoluvyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na školní rok 2017–2018.

Připravil: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR