Zahlavi

90. výročí katastrofy u Dnebohu

13. 05. 2016

Rozsáhlý sesuv, který před 90 lety zničil většinu obce Dneboh u Mnichova Hradiště ve středních Čechách, připomenou odborníci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR koncem května seminářem a exkurzí na místo sesuvu. 
Dne 27. června 1926 v 11:00 hod. se pod skalním hradem Drábské světničky daly do pohybu zhruba tři miliony metrů kubických zeminy na ploše přibližně 14 hektarů. Katastrofu, která se naštěstí obešla bez obětí na životech, způsobily nadměrné srážky v květnu a v červnu téhož roku. Událost měla zásadní význam pro rozvoj vědeckých přístupů ke zkoumání problematiky sesuvů. 

Jde totiž o jeden z prvních sesuvů v Čechách, jenž byl popsán moderními vědeckými metodami. Autorem výzkumu byl prof. Quido Záruba – mj. i zakladatel inženýrské geologie v českých zemích. Výzkum na této lokalitě pokračuje dodnes, o čemž se přesvědčí i účastníci exkurze.

Seminář, který bude zahájen 26. května 2016 v 13:00 hod. v Klubu radnice v Mnichově Hradišti, je určen všem, kdo se zajímají nejen o tehdejší sesuv u Dnebohu, ale i o nejnovější poznatky z oboru. Inženýrští geologové a geomorfologové přiblíží, jak svahové pohyby zkoumají, monitorují a navrhují opatření zmírňující jejich následky. Zájemci se dozvědí i o dalších sesuvech v Českém ráji. Kromě přednáškového odpoledne budou už od čtvrtečního rána na radnici připraveny pro názornost 3D modely známých sesuvů, jejich fotografie a krátké filmy na téma sesuvy, skalní řícení a další svahové pohyby.
 
V sobotu 28. května 2016se uskuteční exkurze k místu sesuvu u Dnebohu a okolí s odborným výkladem. Trasa povede nejen k místu sesuvu z roku 1926, ale dále také kolem zřícené skalní věže Pinta (2009) přes Studený průchod, kolem průzkumných hydrogeologických vrtů a monitorované skalní věže a rozsedliny a zakončena bude u hostince Na Vyhlídce. Součástí zhruba tříhodinové vycházky bude i zahájení činnosti nové automatické meteorologické stanice. Exkurze bude dlouhá asi 2,5 kilometru a povede místy i náročnějším terénem. Sraz je v 9:00 hod. na parkovišti pod Drábskými světničkami.