20. 08. 2015

Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014.
Nakladatelství Academia ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR vydává dnes rozsáhlou dvousvazkovou publikaci, která je první českou vědeckou prací, zabývající se cenzurou literatury v mimořádně dlouhém časovém záběru. Monografie, která je svým pojetím unikátní i ve světovém srovnání, je dílem kolektivu autorů pod vedením Michaela Wögerbauera (Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček ad.). Předkládaná kniha k fenoménu cenzury přistupuje inovativně a nechápe regulaci literatury pouze jako soubor zákazů brzdících všeobecný pokrok. Naopak se ji snaží popsat jako komplexní jev zakotvený ve struktuře kultury, který literární tvorbu i její recepci nejen omezuje, ale i povzbuzuje, provokuje a obohacuje.. Publikace bude představena veřejnosti 15. září 2015 v přednáškovém sále ÚČL AV ČR (Na Florenci 1420/3, Praha 1) v rámci Dne s dějinami literární cenzury. Viz www.ucl.cas.cz. Tisková zpráva zde.