Zahlavi

Putovní výstava „Umění vědy“ v Jihlavě

31. 08. 2015

Putovní exteriérovou výstavu „Umění vědy“, představující široké veřejnosti to nejlepší z práce ústavů Akademie věd České republiky, můžete v těchto dnech vidět v jihlavském Parku Gustava Mahlera. Výstava zde bude umístěna až do 20. září 2015.

Spolupráce a přítomnost vědců z Akademie věd ČR v Kraji Vysočina je velmi široká. V regionu je například rozmístěno několik pozorovacích stanic Centra pro výzkum globální změny AV ČR (např. atmosférická a ekosystémová stanice Křešín u Pacova), v Třešti u Jihlavy se nachází konferenční centrum AV ČR, v němž Středisko společných činností AV ČR umožňuje pořádat vědecká i kulturní setkání všeho druhu. Přímo v Jihlavě se nachází Technologický park, využívající unikátní postup, který patentoval kolektiv vědců z Ústavu chemických procesů AV ČR pod vedením dr. Pavla Izáka. Jedná se o zcela nový postup čištění surového bioplynu od nežádoucích složek až na úroveň zemního plynu.
Výstava se dále přemístí do Českých Budějovic (22. 9.–13. 10. 2015) a Prahy (24. 10.–19. 11. 2015).
Výstavu „ Umění vědy“ připravil Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., v rámci 125. výročí založení České akademie věd a umění. Realizaci zajišťuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Generálním partnerem 125. výročí Akademie věd je skupina PPF.

Kontaktní osoba:
PhDr. Tomáš W. Pavlíček
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
e-mail: pavlicek@mua.cas.cz
tel.: 286 010 113, 773 558 773