Zahlavi

50. výročí založení Psychologického ústavu AV ČR

05. 05. 2017

Psychologický ústav Akademie věd České republiky pořádal 4. května mezinárodní konferenci Ψ50 při příležitosti padesátého výročí založení ústavu. Konferenci slavnostně zahájila předsedkyně Akademie věd ČR, paní profesorka Eva Zažímalová.

Na konferenci vystoupili tři zvaní řečníci, kteří svými vědeckými zájmy reprezentovali základní výzkumné směry Psychologického ústavu – psychologii osobnosti a sociální psychologii, kognitivní psychologii a metodologii psychologického výzkumu. Pozvání přijali prof. Jaap Denissen z Tilburg University, emeritní profesor Brian Rogers z University of Oxford a prof. Shulamith Kreitler z Tel Aviv University.

Psychologický ústav AV ČR dlouhodobě spolupracuje s univerzitami na doktorských studijních programech. Na konferenci byl proto vyhrazen prostor mladým začínajícím kolegům v rámci posterové sekce, která byla určena studentům nejen doktorského, ale i magisterského studia.

Připravil: Psychologický ústav AV ČR
Foto: Psychologický ústav AV ČR