Zahlavi

2018: Sto let od vzniku Československého státu

31. 01. 2017

„Česká otázka“ či „spor o české dějiny“ – pod těmito označeními se skrývá fenomén, který je neodmyslitelně spjatý s moderní existencí českého národa. Právě v této souvislosti vyzval premiér vlády Bohuslav Sobotka Akademii věd, aby se zúčastnila příprav výročí vzniku samostatného československého státu v roce 1918. Do reflexe stého výročí v jubilejním roce 2018 se experti zapojili 24. ledna 2017 v sídle AV ČR na Národní třídě v Praze.

Podle místopředsedy AV ČR dr. Pavla Barana, který setkání moderoval, je cílem iniciativy reflektovat blížící se výročí založení První republiky v roce 1918. Otázka národní existence představuje tradiční téma diskuzí mezi odborníky z rozličných společenskovědních oborů. Jak ostatně uvádí historik prof. Miloš Havelka, který je rovněž jedním z členů nově vznikající Platformy 2018, „těžko bychom v Evropě hledali jiný národ, který by věnoval tolik intelektuálního úsilí filosoficko-historickým úvahám o sobě samém, který by se po tak dlouhou dobu, vlastně už déle než sto padesát let, pokoušel o formulování nadnárodních a mimonárodních základů své národní existence a hledal hlubší zdůvodnění svého bytí, tak jako Češi“. A právě pokus vytvořit společnou platformu by mohl být východiskem pro navazující diskuse: „Předpokládáme, že by se v tomto půlroce mohla uskutečnit další dvě či tři setkání, na nichž bychom připravili společné prohlášení,“ vyzdvihuje Pavel Baran.

Slova místopředsedy AV ČR potvrdil Petr Drulák z ministerstva zahraničí, když uvedl vznik diskusní platformy do souvislosti s osmičkovými výročími, která si v následujícím roce připomeneme: „Chceme si položit otázky, které souvisejí s „českou otázkou“, což je důležité rovněž pro zahraniční politiku, protože právě v ní se koncentruje, co znamená Česko. Domnívám se, že se podařilo ustanovit erudovanou skupinu, přičemž ministerstvo bude v roli pozorovatele.“

Diskusní platforma sestává z expertů, kteří mají v „české otázce“ vynikající erudici a renomé. Jmenovitě jde o následující osobnosti: prof. Pavel Barša (politická filosofie), prof. Milena Bartlová (dějiny umění), prof. Václav Bělohradský (filosofie), doc. Veronika Bílková (právo), dr. Jan Drahokoupil (ekonomie), doc. Jiří Fajt (dějiny umění; generální ředitel Národní galerie v Praze), prof. Miloš Havelka (filosofie a sociologie), Petr Holub (novinář), Petra Hůlová (spisovatelka), dr. Michal Kopeček (moderní dějiny), prof. Jan Křen (dějiny), prof. Jaroslav Pánek (moderní dějiny), doc. Petr Pithart (politik), doc. Michal Pullmann (moderní historie), doc. Tereza Stöcklová (sociologie), dr. Luboš Velek (moderní dějiny; ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR), prof. Jan Zouhar (filosofie a dějiny filosofie).

Výročí vzniku samostatného československého státu doprovodí v následujícím roce mj. plejáda akcí, na kterých budou participovat rovněž pracoviště Akademie věd. Jubilejní rok však nezůstane pouze u „osmičkových“ výročí a připomene například čtvrtstoletí od založení samostatného českého státu v roce 1993. Pod hlavičkou společného memoranda kulturních institucí z České a Slovenské republiky se uskuteční například série výstav (z české strany se projektu účastní Národní muzeum, Moravské zemské muzeum, Slezské zemské muzeum a Vojenský historický ústav Praha).

Připravil: Luděk Svoboda, Odbor akademických médií SSČ AV ČR
Foto: Stanislava Kyselová, AV ČR

 

170131_Platforma

170131_Platforma

170131_Platforma1

170131_Platforma1

170131_Platforma2

170131_Platforma2

170131_Platforma3

170131_Platforma3

170131_Platforma4

170131_Platforma4

170131_Platforma5

170131_Platforma5

170131_Platforma6

170131_Platforma6

170131_Platforma7

170131_Platforma7