Zahlavi

10 let Akademické prémie

25. 04. 2016

V roce 2006 Akademická rada AV ČR ustanovila ocenění určené vědeckým osobnostem, které v mezinárodním měřítku patří ke špičce svého oboru. Akademická prémie představuje nástroj podpory špičkového výzkumu a je nejvýznamnějším vědeckým grantem v České republice. Finanční prémie do výše pěti milionů Kč ročně zahrnuje po dobu šesti let náklady spojené s výzkumem, pořízením přístrojů a mzdami pro nositele a jeho spolupracovníky. K desátému výročí založení ocenění připravil Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR výstavu, která prezentuje výsledky ukončených grantů. Výstavu je možné zhlédnout v prvním patře hlavní budovy AV ČR na Národní 3.

 

O udělení Akademické prémie rozhoduje předseda AV ČR, jenž si pro tento účel zřizuje poradní komisi složenou z předních domácích i zahraničních odborníků. Nositel Akademické prémie získává i statut hosta Akademického sněmu AV ČR po dobu poskytování finanční podpory. Dosud bylo dokončeno sedm grantů. Akademickou prémii pro letošní rok udělí předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš na slavnostním aktu 22. června 2016.

 

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR