4. 6. 2021

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 2. 6. 2021 veřejnou soutěž v programu GAMA 2. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 21. 7. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 10. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky..

14. 5. 2021

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 12. 5. 2021 veřejnou soutěž v programu DELTA 2. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 14. 7. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 13. 5. 2021 veřejnou soutěž v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 28. 6. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 5. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

29. 4. 2021

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 28. 4. 2021 veřejnou soutěž v programu Prostředí pro život. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 30. 6. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

16. 4. 2021

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 14. 4. 2021 veřejnou soutěž v programu DOPRAVA 2020+. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 16. 6. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

19. 3. 2021

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne:

10. 2. 2021 veřejnou soutěž v programu THÉTA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 12. 5. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

10. 3. 2021 veřejnou soutěž v programu TREND. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 28. 4. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2022. Více informací naleznete vInformačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 10. 3. 2021 veřejné soutěže na podporu standardních, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING a mezinárodních projektů. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 22. 4. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Grantové agentury České republiky.

 

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne:

17. 3. 2021 veřejnou soutěž v Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH).Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 6. 5. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MV.

17. 3. 2021 veřejnou soutěž v programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1).Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 3. 5. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MV.

 

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dne 17. 3. 2021 veřejnou soutěž v programu aplikovaného výzkumu ZEMĚ. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 5. 5. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MZ.

 

29. 1. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 11. 1. 2021 veřejnou soutěž v programu ERC CZ. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 26. 2. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 9. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MŠMT.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 28. 1. 2021 veřejnou soutěž v programu The Country for the Future, podprogramu Inovace do praxe. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 31. 3. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 9. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MPO.

 

16. 12. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne:

15. 10. 2020 výzvu programu podpory Služby infrastruktury v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 13. listopadu 2020, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 1. dubna 2021. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 30. června 2023. Více informací naleznete na stránkách MPO.

16. 11. 2020 výzvu programu podpory Proof of Concept v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 23. listopadu 2020, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 15. března 2021. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 30. června 2023. Více informací naleznete na stránkách MPO.

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 15. 12. 2020 výzvu programu Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika v rámci implementace Operačního programu Životní prostředí. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 15. prosince 2020, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 30. června 2021. Více informací naleznete na stránkách MŽP.

 

16. 9. 2020

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 9. 9. 2020 veřejnou soutěž v Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 27. 10. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 2. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

2. 9. 2020

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 2. 9. 2020 veřejnou soutěž v programu ÉTA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 15. 10. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 4. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne:

1. 9. 2020 výzvu programu Inovace v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 15. října 2020, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 29. ledna 2021. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 30. 6. 2023. Více informací naleznete na stránkách MPO.

1. 9. 2020 výzvu programu Aplikace v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 14. září 2020, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 15. prosince 2020. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 30. 5. 2023. Více informací naleznete na stránkách MPO.

28. 8. 2020 výzvu programu Potenciál v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 4. září 2020, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 23. listopadu 2020. Projekt je možné zahájit nejdříve v den podání žádosti o podporu, nejzazším termínem pro ukončení projektu je 30. 6. 2023. Více informací naleznete na stránkách MPO.

 

29. 6. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 18. 6. 2020 veřejnou soutěž v programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-EUREKA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 25. 9. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 5. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MŠMT.

 

3. 6. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 13. 5. 2020 veřejnou soutěž v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 26. 6. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 5. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne:

13. 5. 2020 druhou veřejnou soutěž v programu DELTA 2. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 15. 7. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

20. 5. 2020 třetí veřejnou soutěž v Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 22. 7. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

12. 5. 2020

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dne 4. 5. 2020 veřejnou soutěž v Programu ZEMĚ. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 17. 6. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva zemědělství.

 

29. 4. 2020

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 29. 4. 2020 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 12. 6. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva vnitra.

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne:

29. 4. 2020 třetí veřejnou soutěž v Programu TREND, Podprogramu „Technologičtí lídři“. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 24. 6. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 12. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

29. 4. 2020 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 15. 6. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 16. 9. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

8. 4. 2020

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 7. 4. 2020 veřejnou soutěž v programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR (IMPAKT 1). Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 25. 5. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 10. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva vnitra.

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 8. 4. 2020 druhou veřejnou soutěž v programu DOPRAVA 2020+. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 10. 6. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

20. 3. 2020

Grantová agentura České republiky oznámila dne 18. 3. 2020, že v souvislosti s šířením epidemie koronaviru na území České republiky a vyhlášením nouzového stavu rozhodlo předsednictvo GA ČR o zrušení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů EXPRO, JUNIOR STAR, standardních i mezinárodních bilaterálních, vyhlášených dne 21. 2. 2020. Nové vyhlášení těchto soutěží s počátkem řešení pro rok 2021 bylo oznámeno v obchodním věstníku dne 20. 3. 2020. Nová soutěžní lhůta je stanovena od 21. 3. 2020 do 4. 5. 2020.

 

27. 2. 2020

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 19. 2. 2020 druhou veřejnou soutěž v Programu TREND. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 2. 4. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 9. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 21. 2. 2020 veřejné soutěže na podporu standardních, JUNIOR STAR, EXPRO a mezinárodních projektů. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 7. 4. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Grantové agentury České republiky.

 

5. 2. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 27. 1. 2020 veřejnou soutěž v programu EUROSTARS. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 15. 2. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 15. 6. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MŠMT.

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 5. 2. 2020 veřejnou soutěž v programu IMPAKT 1. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 1. 4. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 10. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva vnitra.

 

7. 1. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 10. 12. 2019 pátou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 24. 1. 2020, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 6. 2020. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MŠMT.