Zahlavi

Vědecké ceny francouzské ambasády 2021- výzva k podávání přihlášek do interního předkola AV ČR

10. 03. 2021

Francouzská ambasáda vyhlásila výzvu k podávání přihlášek do Vědeckých cen 2021 v těchto oborech (podmínky v odkazech u jednotlivých cen):

Přihlášky mohou zasílat PhD studenti, či postdoktorandi, kteří obhájili dizertační práci v roce 2020 nebo 2021, do věku 33 let české nebo slovenské národnosti, kteří mají pracovní úvazek na ústavu AV ČR. Specifické podmínky jsou pak u speciální ceny Platformy CEFRES.

Zájemci mohou posílat své odborné CV (v aj), seznam publikací a anotaci projektu, s nímž by uchazeč vystoupil před odbornou komisí (cca ½ strany v anglickém jazyce) do 20. dubna 2021 na e-mail jetelinova@kav.cas.cz, prosíme o uvedení názvu ceny, o níž se ucházejí, v předmětu e-mailu. Koordinátoři Akademie věd následně vyberou kandidáty, kteří budou za Akademii na ceny nominováni. Pro přihlášení do soutěže o jednotlivé ceny je rozhodujícím kritériem téma výzkumu (obsah projektu), ne obor doktorského studia, avšak u cen v oblasti medicíny je podmínkou práce v nemocnici či zdravotnické instituci.

Vítězové budou oficiálně vyhlášeni buď 24. června 2021, nebo 30. září 2021, v závislosti na vývoji situace. Ocenění kandidáti obdrží finanční podporu a na prvních dvou místech též stipendium ve Francii. Vyhlašovacího ceremoniálu by se měli zúčastnit též školitelé disertačních prací nominovaných kandidátů a zástupci daných ústavů AV ČR.

Další informace jsou k dispozici na webu Francouzského institutu.

 

Obrázek a zdroj: Francouzský institut v Praze