Zahlavi

Vědecké ceny francouzské ambasády 2021 - dovyhlášení poslední výzvy

25. 06. 2021

Francouzské velvyslanectví v ČR nyní dovyhlásilo výzvu k podávání přihlášek do Vědeckých cen 2021 v oborech experimentální biomedicíny a farmacie.

Přihlášky mohou zasílat PhD studenti, či postdoktorandi, kteří obhájili dizertační práci v roce 2020 nebo 2021, do věku 33 let české nebo slovenské národnosti s pracovním úvazkem na ústavu AV ČR věnující se oblasti experimentální biomedicíny a farmacie.

Zájemci musí zaslat v anglickém jazyce své odborné CV, seznam publikací a anotaci projektu, s nímž by uchazeč vystoupil před odbornou komisí (cca ½ strany) do 28. července 2021 na e-mailovou adresu zemanova@kav.cas.cz. Do předmětu e-mailu je třeba uvést název ceny. Koordinátor Akademie věd následně vybere kandidáty, kteří budou za Akademii na cenu nominováni. Pro přihlášení do soutěže je rozhodujícím kritériem téma výzkumu (obsah projektu), nikoliv obor doktorského studia.

Vítězové budou oficiálně vyhlášeni 30. září 2021. Ocenění kandidáti obdrží finanční podporu a na prvních dvou místech též stipendium ve Francii. Vyhlašovacího ceremoniálu by se měli zúčastnit též školitelé disertačních prací nominovaných kandidátů a zástupci daných ústavů AV ČR.

Další informace jsou k dispozici na webu Francouzského institutu.

 

Obrázek: Pixabay.com/