Zahlavi

Spolupráce Mezinárodní vědecké rady (ISC) s BBC StoryWorks

25. 03. 2021

V rámci BBC StoryWorks, komerčního obsahového studia BBC Global News, vznikne nový seriál zkoumající roli vědy při řešení nejsložitějších výzev lidstva. Na jeho tvorbě se mohou podílet rovněž členské organizace ISC, mezi než patří také Akademie věd ČR.

Více informací o společném projektu ISC a BBC StoryWorks a o možnosti zapojení se naleznete na tomto odkazu.

Foto: Pixabay