Zahlavi

SEA-Europe JFS prodlužuje uzávěrku pro podávání projektových návrhů

22. 09. 2020

V rámci aktivity SEA-Europe JFS bylo v červnu 2020 vyhlášeno výběrového řízení na společné tříleté multilaterální projekty. Uzávěrka pro podávání návrhů byla prodloužena o dva měsíce.

Projektové návrhy zaměřené na tematické oblasti Infectious Diseases (incl. COVID-19) a Nanotechnologies je možné předkládat do 15. 12. 2020. Návrhy projetů se zastřešujícím tématem Digital Health (incl. Infectious Diseases) a Bioeconomy (incl. Application of ICT-based Technologies) mohou vědecké týmy zasílat až do 15. 1. 2021.

Na webových stránkách aktivity SEA- Europe JFS bude navíc zveřejněn tzv. partnering tool, který napomůže při hledání vhodných partnerů do konsorcií.

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Alena Žochová, Ph.D., zochova@kav.cas.cz, +420 221 403 566