Zahlavi

SAPEA: Biologická rozložitelnost plastů v otevřeném prostředí

30. 03. 2021

Znečištění plasty představuje celosvětový problém a tento problém se stále prohlubuje. Každým rokem se do přírody dostává více a více plastů, což představuje riziko jak pro životního prostředí, tak i pro zdraví lidí a živočichů. Zvláštní úlohu při snižování akumulace těchto plastů hrají jejich biologicky odbouratelné alternativy. Ty se staly předmětem studie a vědeckého doporučení SAPEA s názvem Biodegrability of plastics in the open environment, které lze nalézt na tomto odkazu.

Foto: Pixabay