Zahlavi

Přední evropští vědci apelují na dlouhodobou udržitelnost produkce a distribuce potravin v EU (SAPEA)

11. 06. 2020

Vědecká poradní skupina Evropské komise SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) vydala v dubnu 2020 novou zprávu s názvem „Udržitelný potravinový systém pro Evropskou unii“. Vědci se shodují, že přichází radikální změna ve způsobu, jakým budou v rámci EU vyráběny a distribuovány potraviny. Cílem je zajistit jejich dostatek a zdravou výživu všech obyvatel. SAPEA se v nové zprávě detailně věnuje této změně, zejména pak jejím společenským aspektům.

Vypracování zprávy si vyžádal sbor eurokomisařů a připravila ji multidisciplinární skupina předních vědců, které nominovaly evropské akademie věd. Na základě nejlepších a ověřených vědeckých důkazů zpráva shrnuje nutné kroky k novému modelu. Ty zahrnují nejen omezení plýtvání potravinami a změnu spotřebitelských návyků, ale i celkovou změnu myšlení společnosti ve vztahu k jídlu a potravinám.

Profesor Peter Jackson, předseda pracovní skupiny, která zprávu vypracovala, k tomu uvádí: „Potraviny představují velmi komplexní systém, v rámci nějž se prolínají sociální, ekonomické a ekologické aspekty. Produkce potravin významně přispívá k emisím skleníkových plynů a ke změně klimatu. Je zodpovědná za přibližně třetinu celosvětových emisí skleníkových plynů. Organizace OSN pro výživu a zemědělství odhaduje, že roční finanční náklady na plýtvání potravinami činí 900 miliard EUR v ekonomických nákladech a dalších 800 miliard EUR v sociálních nákladech. To je důvod, proč "business as usual" již není možnost. Naše zpráva není pouze upozorněním na problémy, které jsou nyní už všeobecně vnímány, ale poskytuje řadu praktických příkladů, jak lze přejít na udržitelnější systém produkce a distribuce potravin.“

Mezi hlavní závěry patří:

  • Přechod na udržitelnější (a spravedlivější) systém produkce a distribuce potravin musí být koordinován na lokální i mezinárodní úrovni a musí zahrnout zemědělství i rybolov.
  • Abychom změnili způsob, jakým naše společnost konzumuje potraviny, musíme nejprve změnit zvyky a chování lidí. To lze lépe provést na úrovni celé společnosti nežli na úrovni jednotlivce.
  • Zdanění a právní předpisy jsou klíčovými způsoby, jak podnítit změny. Na evropské úrovni je vhodné prosazovat společné politiky, které podpoří udržitelnost produkce potravin a zajistí její stabilitu do budoucna.

 Zpráva nyní putuje k Evropské komisi a bude podkladem pro její novou strategii s názvem „Farm to Fork strategy for a sustainable food system“.

 Další informace a celé znění zprávy jsou k dispozici zde

 

Na základě tiskové zprávy SAPEA připravil Odbor mezinárodní spolupráce, Kancelář Akademie věd ČR.