Zahlavi

Online fórum Světového programu pro výzkum klimatu (WCRP): "Priority výzkumu klimatu pro příští desetiletí"