Zahlavi

Možnost spolupráce s Japonskem

03. 04. 2018

Multilaterální projekty EIG CONCERT Japan

Od 2. 4. lze podávat návrhy na multilaterální projekty v rámci aktivity  EIG CONCERT Japan. Všechny informace k výzvě jsou k dispozici na webových stránkách aktivity: http://www.concert-japan.eu/spip.php?article50. Tématem projektů jsou "Functional Porous Materials".

Termín uzávěrky pro podání návrhů projektů je 11. 6. 2018.

Do aktivity se mimo AV ČR zapojilo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, navrhovatelé mohou své návrhy proto podávat jak k AV ČR, tak k MŠMT. Podmínky každého poskytovatele jsou k dispozici na webových stránkách aktivity (odkaz viz výše).

Navrhovatelé, kteří se rozhodnout podat návrh k AV ČR, současně s návrhem projektu zasílají kontaktní osobě na AV ČR vyplněný formulář "Project Proposal Details". Kontaktní osoubou je Karolína Rachačová (Odbor mezinárodní spolupráce), e-mail: rachacova@kav.cas.cz.