Zahlavi

Mezinárodní soutěž EU Lab 2021

06. 05. 2021

Německá akademická výměnná služby (DAAD) pořádá mezinárodní soutěž EU Lab 2021, na kterou se mohou přihlásit bývalí stipendisté organizace DAAD z České republiky a ze Slovenska.  Soutěž se bude konat dne 03.06.2021 online v prostředí Teams.

Úkolem účastníků je představit v češtině či slovenštině během 3 minut svůj originální nápad pro budoucnost Evropy k jednomu z vypsaných témat:

  1. European Green Deal, životní prostředí
  2. Corona, sociální/hospodářské zotavení se z epidemie
  3. EU, evropské hodnoty a demokracie
  4. EU, studium a výzkum bez hranic

Přihlášky je možné podávat do 27.05.2021 na adresu info@daad.cz.

Cílem soutěže EU Lab je zamyslet se nad výzvami, kterým v současné době čelí Evropská unie a zareagovat na ně prostřednictvím vlastního originálního nápadu. 

Výherce bude pozván ke společné diskuzi v rámci setkání DAAD Alumni z celé Evropy na jaře 2022, kde bude svou ideu moci prezentovat v němčině či angličtině.

Akce je otevřená i pro publikum. Přihlásit se lze do 01.06.2021 na stránkách: EU Lab 2021 (attendu.cz).

Více informací naleznete na webových stránkách EU Lab 2021 | Dům zahraniční spolupráce (dzs.cz)

EU Lab 2021
EU Lab 2021_informační leták 

Foto: Pixabay