Zahlavi

Kulatý stůl CEFRES: COVID-19: Teleworking and Management

19. 03. 2021

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) by rád pozval případné zájemce ke sledování mezinárodního kulatého stolu na téma: Covid-19: Teleworking and Management: What does the sanitary crisis tell about the changes in corporations and work organization? Diskuze v anglickém jazyce se uskuteční dne 25. března 2021 od 17:30 hodin.

Vznik krize COVID-19 hluboce zasáhl do řízení a pracovních vztahů v rámci podniků. Při snaze o přizpůsobení se situaci zavedla většina společností několik opatření, která jim umožnila splnit očekávání zákazníků. Podle mnoha manažerů byla tato bezprecedentní situace akcelerátorem různých trendů, jako je rychlý a náhlý nárůst teleworkingu, neboli práce na dálku. Další výzvou bylo provedení několika nezbytných vylepšení: být agilnější, zpochybňovat frekvenci služebních cest, změnit metody řízení, zlepšit integraci nových zaměstnanců atd.

Z těchto důvodů vyvstává mnoho otázek:

  • Co z těchto změn ve fungování společností zůstane po skončení krize?
  • Jak se zaměstnanci přizpůsobují těmto vývojům?
  • Co dělá krize z hlediska soudržnosti týmu, psychosociálních rizik, rozdělení zaměstnané populace, špatné integrace nově příchozích?

Za účelem prodiskutování těchto i dalších otázek se sejdou u kulatého stolu:

Vincent Montenero, Ph.D. v oboru Management, přidružený výzkumník CEFRES/MIAS-CVUT
Cristina Cazorzi, Ph.D. v oboru Management, EMEA manažer pro řešení sporů, Whirlpool
Daniel Prokop, Ph.D. v oboru Sociologie, vedoucí PAQ Research
Julie Landour, Ph.D. v oboru Sociologie, docent, Paris Dauphine
Jean-François Chanlat, Ph.D. v oboru Sociologie, emeritní profesor, Paris Dauphine

Nalézt odkaz na akci můžete na Facebooku nebo webových stránkách CEFRES.

Přístup k živému sledování prostřednictvím Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84711376944

 

Zdroj: CEFRES

Obrázek: Pixabay