Zahlavi

Japonsko - JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers 2021

23. 03. 2021

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) jako každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard) FY2021). Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky.

Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 11. dubna 2021.

Úspěšní žadatelé musí zahájit svou stáž nejpozději 30. listopadu 2021.

Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2021 (tzn. nejdříve 2. dubna 2015).

Délka pobytu je 12 až 24 měsíců.

Pokyny pro žadatele

Formulář žádosti (pozn. v bodě 20 označte křížkem v levém sloupci u všech 4 řádků)

Pokyny k vyplnění formuláře žádosti

Povinné přílohy (všechny dokumenty musí být v angličtině nebo japonštině):

  • diplom o udělení doktorského titulu (PhD certificate)
  • dopis z přijímajícího pracoviště/pozvání (letter of acceptance/invitation from the prospective host researcher in Japan) (VZOR)
  • doporučení (letter of recommendation from current or previous supervisor)


Žádost včetně příloh zasílejte na adresu:

RNDr. Zdeněk Kresl
Odbor mezinárodní spolupráce
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

Obálku označte "JSPS Postdoctoral Fellowship 2021".


Další informace jsou k dispozici zde.

List of eligible host institutes here.

 

Foto: Pixabay