Zahlavi

PROGRAM TANDEM AV ČR – CNRS, 2020–2022

15. 01. 2019

Akademie věd České republiky (AV ČR) a CEFRES/CNRS vyhlašuje druhý ročník programu TANDEM. Program je založený na Platformě CEFRES a usiluje o excelenci ve výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd.

Cílem programu TANDEM je zapojení dvou badatelů, jednoho z AV ČR, druhého z CNRS, v rámci společného výzkumného projektu, který vyústí v předložení projektu ERC (jedná se zvláště o synergy, ale i o starting, consolidator, advanced,…). Jsou vítány všechny společenskovědní a humanitní disciplíny

Společná práce vybraného týmu TANDEM začne v únoru 2020 a potrvá dva roky. Tým bude mít svoji základnu v CEFRESu v Praze. Projekty ERC mohou být předloženy až dvakrát během období přidružení týmu TANDEM k CEFRESu.

Badatel CNRS získá finanční podporu v rámci programu SMI (SMI – Soutien à la mobilité internationale) na dobu 7 měsíců a dále bude přidružen „affectation“ k CEFRESu na 2 roky.

Badatel AV ČR zapojený do programu TANDEM bude přidružený k CEFRESu na 0,5 pracovního úvazku bude podpořen ze zdrojů AVČR. Sám si vybere spolupracovníka z CNRS.

Tým  programu TANDEM bude mít možnost si vybrat jednoho post-doktoranda, který bude podpořen ze zdrojů CEFRESu a Univerzity Karlovy.

DŮLEŽITÉ: Informace k programu TANDEM jsou publikovány zároveň Akademií věd ČR (pro výzkumníky z AV ČR) a CNRS (pro výzkumníky z CNRS).

Přihlášky musí být vyplněny v anglickém (preferováno) či francouzském jazyce. Termín odevzdání je 15. 5. 2019.

Níže naleznete:

Program TANDEM pro výzkumníky z CNRS (francouzská verze)

Program TANDEM pro výzkumníky z CNRS (anglická verze)

Program TANDEM pro výzkumníky z AV ČR (anglická verze)

Kontakty

Pro další informace a podporu při sestavování týmu TANDEM se neváhejte obrátit na následující vědecké a administrativní koordinátory:

Taťána Petrasová, členka Akademické rady AV ČR a koordinátorka projektu TANDEM ze strany AV ČR.

e-mail: petrasova@udu.cas.cz

Jérôme Heurtaux, ředitel CEFRES a koordinátor programu TANDEM ze strany CEFRES a CNRS. Kandidáti AV ČR (nebo CNRS) se mohou obrátit na ředitele CEFRESu o pomoc s vyhledáním svého spolupracovníka ze CNRS (nebo AV ČR).

e-mailjerome.heurtaux@cefres.cz

Helena Štefanová, Kancelář AV ČR, Odbor mezinárodní spolupráce, Národní 3, 117 20 Praha 1 - tel: 221 403 287

e-mail: stefanova@kav.cas.cz