Zahlavi

Program podpory konferenčního cestovního ruchu v Praze pro rok 2023

03. 11. 2022

Hlavní město Praha vyhlásilo „Program na podporu cestovního ruchu na rok 2023“, který mohou využít vědci a odborné asociace pořádající asociační kongresy a konference na území HMP. Dotace jsou určeny k podpoře dvou typů akcí.

Asociačního kongresového průmyslu (Opatření I.) – na realizaci vícedenních asociačních kongresů a konferencí realizovaných na území hlavního města Prahy v době od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (2 kategorie – A, B). 

  • Kategorie A – pro sjezdy s minimálně 500 registrovanými účastníky na místě, kteří mají strávit minimálně 1 noc v hl. m. Praze a maximální částka je 450 Kč na delegáta (celkem až 2 000 000 Kč).
  • Kategorie B – pro sjezdy 200–499 registrovaných účastníků na místě, kteří mají strávit minimálně 1 noc v hl. m. Praze a maximální částka je 300 Kč na delegáta (celkem až 149 700 Kč).

Akcí s celostátním nebo mezinárodním významem (Opatření II.) – na realizaci akcí s přínosem pro příjezdový cestovní ruch konaných na území hlavního města Prahy (nově ve 2 kategoriích – A, B)

  • Kategorie A – pro pořádání významných vícedenních akcí s celostátním nebo mezinárodním významem. Dotace se poskytuje maximálně do výše 30 % rozpočtových nákladů (výdajů), maximálně do výše 2 000 000 Kč na jeden projekt.
  • Kategorie B – na podporu významných vícedenních akcí konferenčního charakteru, které se konají pravidelně / opakovaně, a které jsou určeny pro registrované odborné účastníky i pro veřejnost s minimálně 200 účastníky, kteří se akce zúčastní prezenčně. Dotace se poskytuje maximálně do výše 30 % rozpočtových nákladů (výdajů), maximálně do výše 500 000 Kč na jeden projekt.

Program platí pro realizaci sjezdů v hl. m. Praze od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

Lhůta pro podání žádostí: 7.11. – 30.11.2022

Podrobné informace a formuláře pro žádosti naleznete na portálu hlavního města Prahy

  

Foto: Pixabay

Zasílání aktualit OMS

Přihlásit se k odběru aktualit