Zahlavi

Letošní Archeologické léto slibuje i letecké zážitky a neznámá zákoutí Vyšehradu

05. 06. 2024

Již popáté se vrací oblíbená prázdninová akce Archeologické léto, během které odborníci odkrývají příběhy minulosti v akcích pro veřejnost po celé republice. Zájemci se můžou vydat na hrady, hradiště, pohřebiště, do archeoparků nebo navštívit právě probíhající výzkumy. Registrace na exkurze se otevírá dnes, na více než 250 prohlídek můžou lidé vyrazit až do poloviny září.

Během letošního léta budou mít zájemci příležitost navštívit více než 100 známých i zapomenutých archeologických lokalit v doprovodu zkušených archeologů.

„Během letošní sezony návštěvník pozná různé výzkumné metody, vývoj dokumentačních technologií, způsoby ošetření artefaktů, ale i interpretační přístupy. Je to archeologie v kostce,“ říká Jaroslav Řídký z Archeologického ústavu AV ČR, Praha. Ten rovnou měrou s Archeologickým ústavem AV ČR v Brně a ve spolupráci s více než pěti desítkami dalších institucí celou akci organizuje.

Kromě úspěšných lokalit z minulých let přibyla i nová místa jako třeba dvě pražská hradiště – v Butovicích a Divoké Šárce, hradiště Šumárník nebo velkomoravský kostel v Modré u Velehradu. Celkem se lidé můžou registrovat na více než 250 akcí.

„Nejoblíbenější jsou tradičně komentované prohlídky probíhajících archeologických výzkumů, při kterých mohou zájemci sledovat postupy a metodiku práce v terénu. Na některých lokalitách si také sami vyzkouší, co taková práce obnáší,“ láká Zdenka Filipová z Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

Letecká archeologie i tajemný Vyšehrad

Velmi neobvyklý zážitek si můžou odnést ti, kteří se přihlásí na akci zaměřenou na údolí Ohře, léto 1813: obranná linie proti Napoleonovi a příběh jejího odhalení. Zájemci si vyzkouší i leteckou archeologii, za doprovodu uznávaného odborníka na leteckou archeologii Martina Gojdy se nad údolím Ohře proletí letounem Cessna 172. Právě z ptačí perspektivy lze totiž objevit a rozeznat struktury, které přímému pohledu ze země zůstávají skryty – například díky odlišnému zbarvení obilí, které roste nad zbytky obranných linií.

Výjimečné jsou i komentované prohlídky na Vyšehradě, který letos slaví stoleté výročí výzkumů. Kde se zde nacházel nejstarší známý středověký kamenný palác? Jak archeologie odkrývá stopy po novém politickém programu, který chtěl v Čechách prosadit první český král? Nejen na tyto otázky odpoví v průběhu exkurze Ladislav Varadzin. Účastníci se seznámí s nejvýznamnějšími objevy a nahlédnou i do míst veřejnosti obvykle nepřístupných.

Novinkou Archeologického léta 2024 jsou prohlídky v angličtině, a to v Praze (Vyšehrad, Letná, Závist) a v Dolních Věstonicích.

Stačí si rezervovat termín přes webové stránky www.archeologickeleto.cz. První prohlídky jsou naplánované již od června, akce trvá do první poloviny září.

„Protože průběh archeologických terénních výzkumů je do určité míry závislý na průběhu zemědělských aktivit, doporučujeme průběžně sledovat nabídku prohlídek po celé léto,“ uzavírá Zdenka Filipová z brněnského ústavu.

Kontakt pro média:

Jaroslav Řídký, Archeologický ústav AV ČR, Praha: ridky@arup.cas.cz, +420 734 445 333
Zdenka Filipová, Archeologický ústav AV ČR, Brno: filipova@arub.cz, +420 776 627 785


Seznam zapojených organizací:

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český ráj
 • Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě
 • Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
 • Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
 • Archeopark Plzeň
 • Archevita
 • Dům přírody Českého ráje
 • Geopark Český ráj
 • Chráněná krajinná oblast ČESKÝ RÁJ
 • J. M. Schlik s.r.o.
 • Jeskyňářská skupina ČSS 6-01 Býčí skála
 • Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Archeologický ústav
 • Lesy České republiky – OŘ severní Čechy, Lesní správa Ještěd
 • Masarykovo muzeum v Hodoníně
 • Městské muzeum a galerie Dačice
 • Moravské zemské muzeum
 • Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
 • Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
 • Muzeum Blanenska
 • Muzeum Brněnska
 • Muzeum Českého ráje v Turnově
 • Muzeum Cheb
 • Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
 • Muzeum Jindřichohradecka
 • Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
 • Muzeum Komenského v Přerově
 • Muzeum Kroměřížska
 • Muzeum města Ústí nad Labem
 • Muzeum Prahy
 • Muzeum Mladoboleslavska
 • Muzeum Novojičínska
 • Muzeum regionu Boskovicka
 • Muzeum T. G. M. Rakovník
 • Muzeum Těšínska
 • Muzeum východních Čech v Hradci Králové
 • Muzeum Vysočiny Jihlava
 • Muzeum Vyškovska
 • Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách
 • Národní památkový ústav
 • Národní památkový ústav – ú.o.p. České Budějovice
 • Národní památkový ústav – ú.o.p. Kroměříž
 • Národní památkový ústav – ú.o.p. v Lokti
 • Národní památkový ústav – ú.o.p. Olomouc
 • Národní památkový ústav – ú.o.p. Ostrava
 • Národní památkový ústav – ú.o.p. Plzeň
 • Národní památkový ústav – ú.o.p. Praha
 • Národní památkový ústav – ú.o.p. středních Čech
 • Národní památkový ústav – ú.o.p. Telč
 • Oblastní muzeum Praha-východ
 • Oblastní muzeum v Lounech
 • Ostravské muzeum
 • Oživená (pre)historie
 • Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem
 • Polabské muzeum
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
 • Regionální muzeum a galerie v Jičíně – Muzeum hry
 • Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou
 • Regionální muzeum v Kolíně
 • Regionální muzeum v Mikulově
 • Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
 • Spolek historiků Vamberk
 • Správa jeskyní České republiky
 • Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje
 • Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
 • Univerzita Hradec Králové – Fakulta filozofická, katedra archeologie
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova v Praze, Ústav pro archeologii
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofické fakulta, katedra historie – sekce archeologie
 • Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
 • Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.
 • Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
 • Villa Nova Uhřínov
 • Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
 • Vlastivědné muzeum v Šumperku
 • Vojenský historický ústav Praha
 • Východočeské muzeum v Pardubicích – Zámek Pardubice
 • Zámek Rychnov nad Kněžnou
 • Západočeská univerzita – Filozofická fakulta, katedra archeologie

TZ ke stažení zde.

Archeologické léto 2024

Archeologické léto 2024

Divoká Šárka

Divoká Šárka

Foto: Pavel Kacl 2024, Muzeum Prahy
Archeologický výzkum na dně vodní nádrže Mohelno

Archeologický výzkum na dně vodní nádrže Mohelno

Foto: Archeologický ústav AV ČR, Brno
Relikty hradu Nový Šaumburk

Relikty hradu Nový Šaumburk

Foto: T. Třetina
Poplze. Největší ze zaniklých polních opevnění na svazích údolí Ohře – dělostřelecký fort typu rohy (Hornwerk).

Poplze. Největší ze zaniklých polních opevnění na svazích údolí Ohře – dělostřelecký fort typu rohy (Hornwerk).

FOTO: Archeologický ústav AV ČR
Praha – Bohnice, hradiště Zámka

Praha – Bohnice, hradiště Zámka

FOTO: Jan Martin
Archeologický výzkum v pískovně u Polešovic

Archeologický výzkum v pískovně u Polešovic

Foto: Ústav archeologické památkové péče Brno

Biologicko-ekologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkum v této oblasti je zaměřen na studium vztahů jak mezi organismy a prostředím, tak i mezi jednotlivými organismy; výsledky jsou využitelné v péči o životní prostředí. Studium zahrnuje terestrické, půdní a vodní ekosystémy a systémy parazit-hostitel. Výzkum je prováděn většinou na území ČR a přispívá tak k jejímu bio-ekologickému mapování. Dlouhodobá pozorování ve vybraných lokalitách se soustřeďují na typické ekosystémy studované z hlediska geobotaniky, hydrobiologie, entomologie, půdní biologie, chemie a mikrobiologie a na problematiku eutrofizace vybraných přehrad a jezer. V oblasti botaniky je studována taxonomie vyšších a nižších rostlin, zvláště řas, s využitím v oblasti ochrany přírody. Studium molekulární a buněčné biologie, genetiky, fyziologie a patogenů rostlin a hmyzu je předpokladem pro rozvoj rostlinných biotechnologií v zemědělství a využití hmyzu jako modelu pro obecně biologický výzkum. Botanický ústav též pečuje o Průhonický park, který je významnou součástí českého přírodního a kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 4 vědecké ústavy s přibližně 1030 zaměstnanci, z nichž je asi 380 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce