Zahlavi

Program PASIFIC: Příprava k podávání přihlášek na postdoktorální stadium na ústavech Polské akademie věd

22. 01. 2021

Polská akademie věd v letošním roce vyhlašuje dvouletý stipendijní program PASIFIC Fellowship. V rámci programu bude 50 vědcům ze všech vědeckých oborů a jakékoliv národnosti umožněn výzkum na některém s jejích ústavů a také na Mezinárodním ústavu molekulární a buněčné biologie ve Varšavě. Úspěšný kandidát měsíčně obdrží příspěvek v přibližné výši 2 500 euro, dále pak také příspěvek na výzkumný projekt ve výši až 93 000 euro.

Program je určen pro post-doktorandy či výzkumníky s min. čtyřletou praxí ve výzkumu. Podmínkou je, že zájemce strávil v minulých třech letech maximálně 12 měsíců v Polsku.

Účastníci budou vybírání v rámci dvou výzev zveřejněných v roce 2021. První výzva bude otevřena od 15. března do 30. června 2021, druhá výzva pak od 15. září do 30. prosince 2021. Před podáním žádosti je nutné vybrat vhodný ústav Polské akademie a zajistit podpůrný dopis od (potencionálního) vedoucího i ředitele ústavu.

Přihláška následně musí obsahovat životopis vč. soupisu vědeckých úspěchů, popis výzkumného projektu (max. 10 stran), popis, jak a čím projekt přispěje výzkumnému prostředí ústavu Polské akademie věd, životopis vedoucího projektu (z polského ústavu), sken PhD diplomu či dokumentů potvrzujících 4letou výzkumnou praxi, sken podpůrných dopisů od vedoucího výzkumu a hostitelského ústavu.

Více informací naleznete na stránce pasific.pan.pl a na portálu Euraxess https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/578170.
V případě dotazů se prosím obraťte na e-mail: pasific@pan.pl.

 

Přečtěte si také