Zahlavi

Pozvánka na seminář Prachové částice

11. 10. 2018

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČRGeologický ústav AV ČR pořádají 22. 10. 2018 seminář na téma Prachové částice. Seminář se koná za podpory Strategie AV21 v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby.

 
PRACHOVÉ ČÁSTICE
 
pondělí 22. října 2018, 12:30 – 17:00
budova Akademie věd ČR Národní 3, Praha 1, sál č. 205
 
PROGRAM
12:30 Úvodní slovo
12:40 – 13:05 Vladimír Ždímal, Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.: 
Malé rozměrem, velké významem
13:05 – 13:30 Leona Chadimová, Geologický ústav AV ČR, v. v. i.:  
Banka plná prachu aneb až k projektu otevřené databáze prachových částic
13:30 – 14:55 Tomáš Hrstka, Geologický ústav AV ČR, v. v. i.:  
Analýza prachových částic za pomoci automatické elektronové mikroskopie a umělé inteligence
14:55 – 15:10 Přestávka na občerstvení 
15:10 – 15:35 Jiří Mizera, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.:   
Využití instrumentální neutronové aktivační analýzy při studiu vlivu dopravy na prostředí po otevření komplexu tunelu Blanka v Praze
15:35 – 16:00 Kamil Křůmal, Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.:
Prachové částice ze spalování tuhých paliv v kotlích používaných pro vytápění domácností
16:00 – 16:25 Vlasta Švecová, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.:
Personální monitoring prachových částic a jejich vliv na lidské zdraví
16:25 – 16:50 Holešovičky pro lidi, z.s.,
16:50 – 17:00 Závěr