VÝZKUMNÝ PROGRAM

POTRAVINY PRO BUDOUCNOST


KOORDINÁTOR

prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.


CÍLE

  • získáváme nové poznatky o dědičné informaci rostlin a pomáháme tak šlechtění odolnějších a kvalitnějších plodin
  • rozvíjíme metody editace genomu, které se stávají základem nových metod šlechtění rostlin
  • zabýváme se molekulárními technologiemi pro šlechtění hospodářských zvířat, produkci, zpracování a využití potravin živočišného původu
  • věnujeme se prevenci nemocí trávicího traktu, především vlivu lepku a probiotik na zdraví člověka
  • zkoumáme, jak lépe využít mikrořasy ve výživě člověka a hospodářských zvířat
  • zaměřujeme se na výzkum cenných látek rostlinného i živočišného původu a jejich využití
  • vyvíjíme nové biotechnologické postupy pro zpracování přírodních materiálů a biologického odpadu
  • zjišťujeme, proč lidé plýtvají potravinami, a přispíváme k omezení zbytečných ztrát

Zúčastněná pracoviště AV ČR
Biofyzikální ústav
Mikrobiologický ústav
Sociologický ústav
Ústav experimentální botaniky
Ústav chemických procesů
Ústav živočišné fyziologie a genetiky


Spolupracující partneři
Biologické centrum
Botanický ústav
Ústav státu a práva


Partneři
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Středoevropský technologický institut CEITEC
DLF-Trifolium Hladké Životice, s. r. o.
Centrum řasových biotechnologií ALGATECH
Agrotest fyto, s. r. o.
Selgen, a. s.
Chmelařský institut, s. r. o.
Agritec, s. r. o.
Oseva UNI, a. s.
Milcom, a. s.
Perník, s. r. o.
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s. r. o.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně
Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha-Uhříněves
Výzkumný ústav potravinářský Praha

Zajištění dostatku potravin pro rostoucí populaci je nejdůležitější výzvou blízké budoucnosti. Jejich kritický nedostatek vyvolává vedle lidského utrpení, narušení zdravého růstu a vývoje nové generace také politickou nestabilitu a zhoršuje bezpečnostní situaci. Spolu s potřebou odvrácení této hrozby se do popředí zájmu dostávají i nároky na kvalitu potravin a efektivitu jejich produkce. Potraviny by měly být prosté škodlivých organismů a sloučenin a měly by obsahovat všechny potřebné živiny. 

Většina potravin je buď rostlinného původu, nebo jsou rostliny zdrojem výživy hospodářských zvířat. Rostlinnou i živočišnou produkci však ohrožuje úbytek zemědělské půdy a měnící se klima. Řešením je pěstování nových odrůd a plemen odolných vůči původcům chorob, škůdcům, změnám vnějšího prostředí, které budou mít zvýšené výnosy a lepší kvalitu. Pokladnicí požadovaných vlastností je dědičná výbava jednobuněčných řas, planých plodin a divokých plemen. Plnému využití tohoto bohatství však brání omezené znalosti struktury, funkce a přenosu dědičné informace.

Výzkumný program Potraviny pro budoucnost reaguje na tento celosvětový společensko-ekonomický problém prostřednictvím multidisciplinárních přístupů a nejmodernějších technologií, včetně metod editace genomu, které přispívají k vyšší efektivitě šlechtění a zemědělské produkce bez negativních dopadů na životní prostředí. Zaměřuje se také na prevenci některých nemocí trávicího traktu či na lepší využití mikrořas ve výživě a v produkci cenných látek. Pozornost věnuje také zbytečnému plýtvání potravinami a novým postupům pro zpracování přírodních materiálů a biologického odpadu. Programu se účastní špičkové výzkumné týmy ústavů AV ČR, které spolupracují s významnými univerzitními a rezortními pracovišti. Nové poznatky využijí šlechtitelé, podniky zabývající se produkcí a zpracováním rostlinných a živočišných produktů, státní správa a různé neziskové a pacientské organizace.

 

Webová stránka programu Potraviny pro budoucnost