VÝZKUMNÝ PROGRAM

DIAGNOSTICKÉ METODY A TECHNIKY


KOORDINÁTOR

prof. Ing. Josef Lazar, Dr.

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.


CÍLE

  • využití fyziky nízkých teplot pro biologii a kosmický výzkum
  • pokročilé neinvazivní postupy pro diagnostiku v humánním i veterinárním lékařství a v biologii
  • nanodiagnostika struktur a jejich vytváření pomocí elektronových, iontových a světelných svazků
  • měřicí metody a metrologie pro výzkum i průmysl
  • speciální technologie pro extrémně přesné a technicky pokročilé aplikace

Zúčastněná pracoviště AV ČR
Biologické centrum
Fyzikální ústav
Fyziologický ústav
Ústav anorganické chemie
Ústav experimentální botaniky
Ústav fotoniky a elektroniky
Ústav fyziky materiálů
Ústav fyziky plazmatu
Ústav makromolekulární chemie
Ústav teorie informace a automatizace
Ústav výzkumu globální změny


Spolupracující partneři
FEI Czech Republic, s. r. o.
TESCAN ORSAY HOLDING, a. s.
DELONG INSTRUMENTS, a. s.
VIDIA, s. r. o.
Photon Systems Instruments, s. r. o.
MESING, s. r. o.
FOCUS GmbH
API Optix, s. r. o.
Centrum výzkumu Řež, s. r. o.
Fakulta chemická, VUT Brno, Ústav chemie potravin a biotechnologií
české a zahraniční univerzity a další akademická pracoviště

Česká republika patří k zemím s dlouholetou tradicí v oblasti přesného strojírenství, elektroniky, optiky, speciálních přístrojů a souvisejících pokročilých technologií. Aby tento stav byl zachován, rozšířen o další obory a dále rozvíjen na světové úrovni, je třeba věnovat úsilí hledání nových fyzikálních, chemických, zobrazovacích a dalších principů a vývoji metod studia vlastností mikrostruktur a nanostruktur živé i neživé hmoty a nových postupů a moderních technologií. Při ověřování těchto principů jsou získávány původní teoretické výsledky ve vybraných oblastech přírodních i technických věd společně s unikátními metodickými postupy a přístrojovými prvky.

V dnešní době je další pokrok nemyslitelný bez interdisciplinárního přístupu, bez intenzivní komunikace a spolupráce mezi špičkovými odborníky z nejrůznějších oborů. Často jsme svědky, že roky dobře zvládnuté postupy jednoho oboru způsobí překvapivý rozvoj a průlom v oboru jiném, jsou-li vhodně aplikovány. Konečným cílem je jejich využití v základním i aplikovaném výzkumu, především v biomedicínských a fyzikálně-materiálových oborech, případně zhodnocení dosažených výsledků v průmyslu a při výuce nové vědecké generace.

 

Webová stránka programu Diagnostické metody a techniky

Realizovaná témata v roce 2021 v rámci programu ke stažení zde.

Podzimní škola základů elektronové mikroskopie
Vzdělávací kurz pro postgraduální studenty a mladé vědce je přesunut na nový termín - říjen 2022.
Více informací

 

Akce konané v rámci programu v roce 2021:

„mikrosvět obrazEM“  je soubor třiceti plakátů s tématikou mikrosvěta z rostlinné, živočišné nebo vodní říše. Výstavu mohou návštěvníci shlédnout v prostorách Knihovny Jiřího Mahena do 31. 12. 2021, v Brně na Kobližné ulici č. 4. Výstavu připravila skupina Mikroskopie pro biomedicínu, ÚPT AV ČR  ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR.
Více: http://www.isibrno.cz/cs/av21

20. – 22. 10. 2021 - workshop Pokročilé zobrazovací metody pro mezioborový výzkum
Realizace: skupina Environmentální elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR v rámci tématu Elektronová mikroskopie pro základní i aplikovaný výzkum v rostlinné biologii a chemii polymerů.
Více: http://www.isibrno.cz/cs/av21

18. 10. - 20. 10. 2021-Bilateral workshop on Bacteriophages
Realizace: vědecká skupina Mikroskopie pro biomedicínu, ÚPT AV ČR
Více: http://www.isibrno.cz/cs/av21

7.– 14. 8. 2021 - mezinárodní workshop Mikrostrukturní a mikromorfologická analýza zmrzlých slaných roztoků pomocí diferenční skenovací kalorimetrie, rentgenové difraktometrie a ESEM.
Realizace: skupina Environmentální elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR v rámci tématu Elektronová mikroskopie pro základní i aplikovaný výzkum v rostlinné biologii a chemii polymerů.
Více: http://www.isibrno.cz/cs/av21

23. 7. 2021 – workshop Výzkum miniaturních děl pomocí pokročilé environmentální rastrovací elektronové mikroskopie.
Realizace: skupina Environmentální elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR v rámci tématu Pokročilá instrumentální analýza výtvarných děl s cílem jejich datace, autentikace a ochrany.
Více: http://www.isibrno.cz/cs/av21

31. 5. - 2. 6. 2021 Praktický workshop – Cryo-SEM a analýza obrazu pomocí programu Amira pro FIB-SEM a SB EM
Realizace: vědecká skupina Mikroskopie pro biomedicínu, ÚPT AV ČR
Více: http://www.isibrno.cz/cs/av21

18. 2. 2021 – workshop Analýza originálů uměleckých děl v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu.
Realizace: skupina Environmentální elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR v rámci tématu Pokročilá instrumentální analýza výtvarných děl s cílem jejich datace, autentikace a ochrany.
Více: http://www.isibrno.cz/cs/av21

Výukové video na téma KUKÁTKO DO NANOSVĚTA bylo realizováno v rámci NEZkreslená věda, řada V.

Akce konané v rámci programu v roce 2020

Realizovaná témata v roce 2020 v rámci programu ke stažení zde.

Akce konané v rámci programu v roce 2020:

3. – 31. 12. 2020 – Výstava dvaceti pěti obrazů s tématikou mikrosvěta z rostlinné, živočišné nebo vodní říše ke shlédnutí v prostorách Knihovny Jiřího Mahena, v Brně, Kobližné ulici. Pořádá skupina Mikroskopie pro biomedicínu, oddělení Elektronové mikroskopie ÚPT AV ČR ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR.
Více: http://www.isibrno.cz/cs/av21

19. 11. 2020 od 9 hod – online workshop na téma „Pokročilé techniky kryo-SEM ve vědě o životě“. Pořádá skupina Mikroskopie pro biomedicínu, oddělení Elektronové mikroskopie ÚPT.
Více: http://www.isibrno.cz/cs/av21

27. – 31. 7. 2020 – Metody přípravy ledů pro mikrostrukturní analýzu pomocí ESEM, Univerzita Innsbruck.
Mezinárodního workshopuse zúčastnila sk. Enviromentální elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR.
Více: http://www.isibrno.cz/cs/av21

22. – 26. 6. 2020 – Mezinárodní workshop Studium polyelektrolytových kapsul pomocí environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu.

25. 6. 2020 – veřejná přednáška Ing. Marka Bučka, Ph.D., z Oddělení glykobiotechnologie Chemického ústavu Slovenské akademie věd s názvem Imobilizácia živých buniek pre biokatalytickú produkciu chemických špecialít

Pořadatelem mezinárodního workshopu a přednášky byla sk. Enviromentální elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR.

25. 6. 2020workshop Metody elektronové mikroskopie pro analýzu uměleckých děl. Setkání vědců z oddělení Elektronové mikroskopie ÚPT AV ČR  a vědeckých pracovníků z Akademie laboratoře materiálového průzkumu malířských děl (ALMA). Setkání proběhlo v laboratořích ÚPT AV ČR.

1. – 3. 6. 2020  – workshop na téma Studium buněčných membrán rostlin ve vysokém rozlišení. realizace: ÚPT AV ČR, skupina Environmentální elektronové mikroskopie, Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Přírodovědecké fakulty UK.
Více: http://www.isibrno.cz/cs/av21

20. 5. 2020workshop s názvem Termodynamika – pokročilé simulace v environmentální rastrovací elektronové mikroskopii.
Setkání pořádala vědecká skupina Environmentální elektronové mikroskopie ÚPT AV ČR, dále se zúčastnili zaměstnanci firmy NumSolution s.r.o.
Více: http://www.isibrno.cz/cs/av21

26. 2. 2020 – workshop Ekologické epoxidové zalévací systémy pro elektrotechniku
realizace: ÚPT AV ČR, skupina Environmentální elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR.
Více: http://www.isibrno.cz/cs/av21

Akce konané v rámci programu v roce 2019

20. 12. 2019 – návštěva prof. Tewodrose Asefy z Rutgers Universuty, USA, prezentace v sále ÚPT na téma „Příprava a analýza pokročilých nanomateriálů a jejich aplikace například v solárních panelech či odsolování vody“. Řešitelkou tématu „Nekonvenční elektronová spektroskopie/mikroskopie pokročilých nanomateriálů pro jejich využití v praxi“ je Mgr. Eliška Materna Mikmeková, Ph.D. MBA, skupina Mikroskopie a spektroskopie povrchů, ÚPT AV ČR.
Více:
www.isibrno.cz/cs/av21

3. – 10. 12. 2019 – Kurz strojového učení Machine Learning College.
V Ústavu přístrojové techniky AV ČR. Kurz byl uzavřen jednodenním praktickým workshopem.

28. – 30. 11. 2019 – Workshop na téma: „Biomedical signal analysis and processing for diagnostics“.
Pořadatelem je FGÚ AV ČR v rámci programu „Diagnostické metody a techniky“
Více: http://www.isibrno.cz/cs

25. 11. 2019 – Workshop skupiny Biofotonika a optofluidika, ÚPT AV ČR, ve spolupráci s Fakultou chemickou, VUT v Brně.
Na téma "Pokročilé mapování biologických vzorků pomocí Ramanovy spektroskopie".

19. – 21. 11. 2019 – Workshop „Pokročilé techniky Cryo-SEM v biotechnologiích“.
Pořadatelem je ÚPT AV ČR, skupina Mikroskopie pro biomedicínu.
více: www.isibrno.cz/cs/av21

19. – 21. 11. 2019 – Mezinárodní seminář na téma elektronové vortexové svazky, tvarování elektronových svazků a jejich aplikace v elektronové mikroskopii.

13. – 15.11.2019 – Výstava „mikrosvět obrazEM“
výstava vědeckých fotografií „mikrosvět obrazEM“ se koná na volném prostranství před budovou Ústavu přístrojové techniky AV ČR
Více: http://www.isibrno.cz/cs

14. – 15. 11. 2019 – Workshop „Pokročilé zobrazovací metody pro interdisciplinární výzkum v biologii a chemii“.
Pořádá ÚPT AV ČR, skupina Environmentální elektronové mikroskopie.

5. 11. 2019 – Česko-německý seminář na téma „Biodegradovatelných nanočástic s radiosenzitizačními účinky“. Semináře se zúčastnil Dr. Stephan a jeho studenti z radiofarmaceutické skupiny ústavu Helmholz-Zentrum Dresden-Rossendorf.
Organizátorem je RNDr. Petr Štěpánek, DrSc., ÚMCH AV ČR, výzkumné téma Elektronová mikroskopie pro základní i aplikovaný výzkum v rostlinné biologii a chemii polymerů, Strategie AV21/VP06.

29. 10. 2019 – Workshop - testování nové elektroniky ionizačního detektoru mikroskopu v ÚPT AV ČR, skupina Environmentální elektronová mikroskopie.

24. 10. 2019 – Česko-brazilský seminář na téma „Samouspořádaných polymerních systémů pro aplikace v biomedicíně“. Pořádal ÚMCH AV ČR, za účasti profesora Fernanda Giacomelli a jeho studentky Carin Da Silva Batista z Univesidade Federal do ABC, Santo André, Brazílie. Během semináře a v následné diskusi bylo projednáno a upřesněno několik témat pro spolupráci v roce 2021.
Organizátorem je RNDr. Petr Štěpánek, DrSc., výzkumné téma Elektronová mikroskopie pro základní i aplikovaný výzkum v rostlinné biologii a chemii polymerů, Strategie AV21/VP06.

24. 10. 2019 – IV. ročník SignalPlant -  workshop zaměřený na analýzu  a zpracování signálů z EKG a EEG.
Pořádá ÚPT AV ČR
Více: www.signalplant.org

23. 10. - 25. 10. 2019 – Konference LASER 59
Pořádá ÚPT AV ČR
Více: http://alisi.isibrno.cz/Laser59

14. 10. – 18. 10. 2019 – vzdělávací kurz Podzimní škola základů elektronové mikroskopie 2019
Pořádá ÚPT AV ČR
Více: www.isibrno.cz/pszem

26. 9. 2019 – Slavnostní otevření laboratoře DualBeam FIB-SEM mikroskopu v ÚPT AV ČR.

11.16. 8. 2019 účast skupiny Environmentální elektronové mikroskopie ÚPT AV ČR na mezinárodním workshopu - Institute of Physical Chemistry, University of Innsbruck, Austria.

8. 7. 2019 – seminář na téma „ToF spektroskopie prošlých elektronů 2D krystaly“.
Významní zahraniční hosté - prof. W. Werner, TU Wien a prof. T. Asefa z Rutgers Univerzity.
Realizace v prostorách ÚPT AV ČR.

10. – 11. 6. 2019 – sympozium „Volume Microscopy of Sensitive Samples: Advantages and Drawbacks“ zaměřené na nové metody 3D vizualizace biologických objektů pomocí elektronových mikroskopů.

27. 5. 2019 – se v ÚMCH AV ČR konal mezinárodní česko-holandský seminář zaměřený na možnost využití polymerů a polymerních nanočástic v imunoterapii, kterého se mimo jiné zúčastnil významný imunolog Dr. Carl Figdor.
Organizátorem je RNDr. Petr Štěpánek, DrSc., ÚMCH AV ČR, téma Elektronová mikroskopie pro základní i aplikovaný výzkum v rostlinné biologii a chemii polymerů, Strategie AV21/VP06.

2. 5. 2019 – workshop na téma „Testování nových metod vysokorozlišovací EREM pro studium specificky značených rostlinných vzorků“
V prostorách laboratoří elektronové mikroskopie ÚPT AV ČR

11. 4. 2019 – přednáška významného japonského vědce dr. Tomohira Aoyamy ze společnosti JFE Steel Corporation, oddělení výzkumu a analýzy na téma „Phase visualization in multiphase steel by scanning electron microscopy at near zero eV“.
V prostorách přednáškového sálu ÚPT AV ČR

-->