VÝZKUMNÝ PROGRAM

NOVÉ MATERIÁLY NA BÁZI KOVŮ, KERAMIK A KOMPOZITŮ


KOORDINÁTOR

prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.


CÍLE

  • výzkum a vývoj nových materiálů na bázi kovů, keramik a kompozitů
  • hlubší poznání vlastností materiálů ve vztahu k jejich struktuře a technickým aplikacím
  • integrace vědecké komunity AV ČR v oboru a úzká spolupráce s průmyslem
  • efektivní využití existujících či budovaných velkých výzkumných struktur

Zúčastněná pracoviště AV ČR
Ústav fyziky materiálů
Fyzikální ústav
Ústav jaderné fyziky
Ústav fyziky plazmatu
Ústav přístrojové techniky
Ústav termomechaniky
Ústav makromolekulární chemie
Ústav geoniky
Ústav struktury a mechaniky hornin
 
K řešení problémů materiálového výzkumu budou v programu vedle laboratoří zúčastněných týmů významně využívána nová experimentální zařízení v existujících či budovaných velkých výzkumných infrastrukturách v ústavech AV ČR (ELI, HiLASE, CANAM, CEITEC, I4T, SAFMAT, FUNBIO, LNSM, COMPASS-RI, ALISI, ESS).


Spolupracující partneři
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
Bonatrans, a. s.
Centrum výzkumu Řež, s. r. o.
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s. r. o.
Výzkumné centrum tvářecích technologií Fortech
Medin, a. s.
VÚHŽ Dobrá, a. s.
DT-Výhybkárna a strojírna, a. s.
české a zahraniční univerzity a další akademická pracoviště

Na materiálech všeho druhu byla, je a bude kriticky závislá celá společnost. Konstrukční materiály jsou základem technologického pokroku ve všech oblastech: od zařízení pro efektivní výrobu elektrické energie přes další generaci moderních vysokopevných ocelí pro automobilový průmysl, vysokoteplotní superslitiny pro letecké motory, životy zachraňující lékařské implantáty, nanomateriály s unikátními vlastnostmi po funkční materiály a kompozity pro nejširší využití v inženýrské praxi. Dalšího pokroku není možno dosáhnout bez základního výzkumu a bez důkladného poznání materiálových vlastností a jejich vztahu k mikrostruktuře určující tyto vlastnosti. Je tedy přirozené, že vývoji nových materiálů, ale také vývoji nových technologií jejich zpracování, je celosvětově věnována trvalá badatelská pozornost ve všech vyspělých zemích, většinou s podporou na nejvyšší vládní úrovni.

Materiálový výzkum je proto logicky jednou z klíčových výzkumných aktivit Akademie věd. Ukazuje se, že složitost, interdisciplinarita a experimentální náročnost tohoto výzkumu vyžadují koordinaci práce výzkumných skupin v různých ústavech v rámci Akademie věd tak, aby bylo vytvářeno dostatečně široké multidisciplinární prostředí pro efektivní výzkum. Vzhledem k nákladným investicím do experimentálního vybavení je naprosto klíčový kvalitní návrh dlouhodobého směřování oboru a dlouhodobá strategie, podstatně překračující délku běžných, obvykle úzce zaměřených výzkumných projektů podporovaných z různých grantových agentur. Jedním z cílů programu je vytvořit podmínky pro tvorbu této strategie v rámci dále uvedených témat.

 

Webová stránka programu Nové materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů

 

 

-->