VÝZKUMNÝ PROGRAM

SYSTÉMY PRO JADERNOU ENERGETIKU


KOORDINÁTOR

doc. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.


CÍLE

 • řešit klíčové fyzikální a technologické problémy spojené s realizací fúzního reaktoru ITER a budoucích fúzních zařízení
 • vyvinout materiály odolávající extrémním podmínkám v reaktorech IV. generace a fúzních reaktorech
 • vyvinout nové metody pro stanovení seismického ohrožení jaderných zařízení
 • stanovení chybějících dat pro jaderné reakce probíhající v pokročilých jaderných zařízeních
 • příprava nové generace odborníků pro výzkum a provoz budoucích jaderných zařízení, zejména v oblasti jaderné fúze
 • definovat sociální aspekty jaderné energetiky

Koordinační rada programu

 • RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. (ÚFP)
 • Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D. (SOÚ)
 • Ing. Hynek Hadraba, Ph.D. (ÚFM)
 • RNDr. Jiří Málek, Ph.D. (ÚSMH)
 • RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (ÚJF)

Zúčastněná pracoviště AV ČR
Ústav fyziky plazmatu
Ústav jaderné fyziky
Ústav fyziky materiálů
Ústav struktury a mechaniky hornin
Sociologický ústav


Spolupracující partneři
Centrum výzkumu Řež, s. r. o.
Středoevropský technologický institut CEITEC
NETME Centre (Nové technologie ve strojírenství)
České a zahraniční univerzity a další akademická pracoviště

Česká republika ve svém dlouhodobém plánu pro zajištění energetické bezpečnosti počítá s jadernou energií a definuje nutnost výzkumu jak v oblasti pokročilých štěpných reaktorů IV. generace, tak i v oblasti řízené termonukleární fúze. Řada problémů souvisejících s rozvojem IV. generace štěpných reaktorů s vysokou pasivní bezpečností je již podobná problémům fúzního reaktoru, např. z hlediska odolnosti materiálů vůči vysokým neutronovým tokům, materiálů s nízkou aktivací apod.

Náročnost a problémy spojené s vývojem fúzního reaktoru vyžadují spojit úsilí a prostředky, a to nejen v rámci Evropy, ale i celosvětově. V souladu s tím „Národní priority výzkumu“ zavádějí specifický cíl – účast VaV v mezinárodních aktivitách v oblasti využití jaderné fúze. Charakter úsilí vyžaduje jak dlouhodobou strategii, tak i správné umístění českého výzkumu na evropské a světové scéně s důrazem na ty oblasti, ve kterých naše výzkumné instituce a průmysl mohou nejvíce přispět.

 

Webová stránka projektu Systémy pro jadernou energetiku