VÝZKUMNÝ PROGRAM

SVĚTLO VE SLUŽBÁCH SPOLEČNOSTI


KOORDINÁTOR

Ing. Tomáš Mocek, Ph.D.

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


CÍLE

  • podpora oborově širokého využívání intenzivních zdrojů záření jako účinných nástrojů pro výzkum
  • vývoj a aplikace nových technologií
  • rozvoj kooperativního aplikovaného výzkumu
  • posílení synergických vazeb mezi pracovišti AV ČR a vytvoření zpětné vazby mezi výzkumnou komunitou a veřejností zastoupenou školstvím, průmyslem a státní správou

Zúčastněná pracoviště AV ČR
Fyzikální ústav
Ústav termomechaniky
Ústav fyziky plazmatu
Ústav přístrojové techniky
Ústav fotoniky a elektroniky
Ústav fyziky materiálů

Výhledově:
Ústav experimentální medicíny
Ústav fyzikální chemie
J. Heyrovského
Biofyzikální ústav
Astronomický ústav
Ústav pro soudobé dějiny (Kabinet dějin vědy)


Spolupracující partneři
Meopta – optika, s. r. o.,
Crytur, a. s.,
IQ Structures, s. r. o.,
ČZ, a. s.,
Škoda, a. s.,
SQS Vláknová optika, a. s.,
Rigaku Innovative Technologies Europe, s. r. o.,
Gigaphoton Inc.,
CARDAM, s. r. o.

Program je zaměřen na rozvoj progresivních technologií, ve kterých již je nebo díky mnohým předpokladům v krátké době může být Česká republika na světové úrovni. Příkladem může být „aditivní manufacturing“, kde jsou laserové technologie základem pro raketově se rozvíjející technologie 3D tisku, medicínské diagnostické metody včetně invazivních i neinvazivních metod léčby či technologie výroby a ošetření optických součástí. Součástí programu bude i konstrukce samotných zdrojů vysoce intenzivního záření – laserů.
 

V rámci tohoto programu se počítá i se zapojením společenskovědních odborníků na dějiny přírodních a exaktních věd, kteří by hledali a studovali historické kořeny úspěšně se rozvíjejících optických, fotonických, plazmových a příbuzných oborů. Poznání vzniku a vývoje nosných výzkumných směrů by tak mělo sloužit příslušným orgánům státní správy při práci na konceptech plánování, řízení a podpory vědeckých a technických aktivit v ČR.

 

Webová stránka programu Světlo ve službách společnosti

 

Témata

Nové laserové technologie pro 3D tisk a mikro-obrábění
Řešitel: Libor Mrňa (ÚPT)
Zúčastněná pracoviště: ÚPT, FZÚ, ÚT, ÚFP, ÚFE, ÚFM

Studium zvyšování odolnosti materiálů
Řešitel: Jaromír Chalupský (FZÚ)
Zúčastněná pracoviště: FZÚ, ÚT, ÚFP, ÚFM, ÚPT

Bezpečnost obyvatelstva a kritických infrastruktur, ochrana zdraví a života
Řešitel: Pavel Honzátko (ÚFE)
Zúčastněná pracoviště: ÚFE, FZÚ, ÚFP, ÚT, ÚPT

Konstrukce laserových zdrojů a systémů pro přenos světla
Řešitel: Martin Smrž (FZÚ)
Zúčastněná pracoviště: FZÚ, ÚFE, ÚPT, ÚFP

Jasné zdroje světla pro dosažení, studium a využití extrémních stavů hmoty
Řešitel: Libor Juha (ÚFP)
Zúčastněná pracoviště: ÚFP, FZÚ