VÝZKUMNÝ PROGRAM

VESMÍR PRO LIDSTVO


KOORDINÁTOR

RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.


CÍLE

  • povznést zapojení AV ČR do kosmického výzkumu, včetně vazeb na průmysl, a jeho propagace ve společnosti

Zúčastněná pracoviště AV ČR
Astronomický ústav
Ústav fyziky atmosféry
Ústav fyziky plazmatu
Ústav jaderné fyziky

Výhledově:
Ústav přístrojové techniky
Psychologický ústav


Další zúčastněná pracoviště
MFF UK Praha, Masarykova univerzita Brno, FJFI ČVUT, FEL ČVUT, Technická univerzita v Liberci, Slezská Univerzita Opava

Program je zaměřen na posílení spolupráce mezi vědeckou komunitou a technickými týmy při vývoji a testování nových technologií kosmického výzkumu, zejména družicových přístrojů pro astronomická pozorování, která jsou klíčovým prvkem na cestě k hlubšímu porozumění fyzikální podstatě hmoty. Důraz je kladen i na transfer získaných technologií do aplikační sféry a na podporu inovačního technologického průmyslu, který je na kosmický výzkum navázán. Témata programu zahrnují např. účast na velké rentgenové misi Athena, na misi k ledovým měsícům Jupitera (JUICE), na přípravě návrhu polarimetrické družice XIPE, na projektu evropské vesmírné mise ke Slunci (Solar Orbiter), na vývoji špičkových optomechanických systémů pro družice či družicový výzkum nadoblačných výbojů.

 

Webová stránka programu Vesmír pro lidstvo

Témata

Horký a energetický vesmír – za hranice možností pozemských laboratoří
Řešitelé: Jiří Svoboda a Vladimír Karas (ASÚ)
Zúčastněná pracoviště: ASÚ, ÚFA, Slezská Univerzita Opava, MFF UK Praha, MU Brno
Spolupracující partneři: ESA, české průmyslové subjekty

Evropská vesmírná mise ke Slunci
Řešitel: František Fárník (ASÚ)
Zúčastněná pracoviště: ASÚ, ÚFA, ÚFP
Spolupracující partneři: ESA, NASA, PRODEX, TOPTEC Turnov, MFF UK, CSRC Brno, G. L. Electronic, s. r. o., Brno, VZLÚ, a. s., Praha, ESC, s. r. o., Praha
Koordinátor: František Fárník (ASÚ)

Špičkové optomechanické systémy pro výzkum vesmíru
Řešitel: Vít Lédl (ÚFP)
Zúčastněná pracoviště: TOPTEC Turnov, ASÚ, FJFI ČVUT, TU Liberec
Spolupracující partneři: ESA, PRODEX, ASÚ, VZLÚ, a. s., Praha, Astrium, Thales-Alenia, CGS a Airbus, CSL Liege, LENAM, TL Electronics, Crytur, s. r. o.

Mars a Jupiter – Evropské vesmírné cíle pro 21. století
Řešitel: Ondřej Santolík (ÚFA)
Zúčastněná pracoviště: ÚFA, ASÚ, FEL ČVUT Praha
Spolupracující partneři: ESA, PRODEX, G. L. Electronic, s. r. o., Brno, Pragoboard, s. r. o., Praha, další průmyslové subjekty budou vybrány ve veřejné soutěži.

Ionosférické jevy nad bouřkovými oblastmi
Řešitel: Ivana Kolmašová (ÚFA)
Zúčastněná pracoviště: ÚFA , LVR FEL ČVUT Praha
Spolupracující partneři: CNES Francie, CNRS Francie, Matra electronique Francie, Beatronic, s. r. o. Brno, Pragoboard, s.r.o., Praha

Dozimetrie kosmického záření
Řešitel: Iva Ambrožová (ÚJF)
Zúčastněná pracoviště: ÚJF
Spolupracující partneři: IBMP RAV (Institute of Biomedical Problems, Russian Academy of Sciences), DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.), ESA

Nové přístroje pro kosmický výzkum
Řešitel: Jan Souček (ÚFA)
Zúčastněná pracoviště: ÚFA, ASÚ, FEL ČVUT Praha
Spolupracující partneři: ESA, PRODEX, G. L. Electronic, s. r. o., Brno, Pragoboard, s. r. o., Praha, další průmyslové subjekty budou vybrány ve veřejné soutěži