VÝZKUMNÝ PROGRAM

GLOBÁLNÍ KONFLIKTY A LOKÁLNÍ SOUVISLOSTI: KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ VÝZVY


KOORDINÁTOR

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.


CÍLE

  • zkoumat globální a lokální konflikty, teritoriální integrace a secesionismus, různorodost kultury a společnosti a kulturní a sociální interakce
  • studium vývoje sociální integrace, sociálních a ekonomických rozporů a nerovností, interní a transnacionální mobility různých skupin obyvatelstva
  • zkoumání vývoje a historických kořenů konfliktů s poukazem na jejich dopad v oblasti sociálního a etnického složení a migrací
  • analýzy proměn prosazování spravedlnosti, demokracie, lidských práv, přeměny forem identity a percepce světa včetně jejich materiální a duchovní tvorby, chování a jednání
  • přispět k formulaci zahraniční politiky České republiky

Zúčastněná pracoviště AV ČR
Sociologický ústav
Filosofický ústav
Orientální ústav
Ústav státu a práva
Ústav pro soudobé dějiny
Etnologický ústav

Výzkumný program se zaměřuje na zkoumání významných globálních konfliktů a kulturních a společenských proměn vzhledem ke vzájemným interakcím globálních a lokálních dynamik v současném a historickém vývoji kultur a společností, především v Evropě, USA, Africe, na Blízkém východě, v jižní, střední a východní Asii a v Jižní Americe, zejména vzhledem k interakcím s lokálním vývojem v České republice.

Vzhledem ke zvýšenému vlivu transnacionálních a globálních proměn na lokální, regionální a národní společenství a společnosti je záměrem programu studium vybraných relevantních globálních a lokálních vzájemných vztahů na různých rovinách kultur a společností v jejich historickém vývoji. Výzkumný tým přispívá analýzami ve čtyřech tematických oblastech, které mapují významné kulturní a společenské výzvy, s nimiž je důležité se vyrovnat ve 21. století.

 

Webová stránka programu Globální konflikty a lokální souvislosti