VÝZKUMNÝ PROGRAM

MOLEKULY A MATERIÁLY PRO ŽIVOT


KOORDINÁTOR

Jiří Brus

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.


CÍLE

  • nové katalyzátory pro efektivní chemické procesy s nižší energetickou náročností
  • selektivně účinné léčivé látky a prostředky pro moderní medicínu k zajištění vyšší kvality života
  • nová generace polymerů pro cíleně směrovaná léčiva, biomateriály pro regeneraci a náhrady tkání a prostředky pro selektivní diagnostiku
  • poznání procesů samoorganizace makromolekul do vyšších nadmolekulárních struktur a řízení jejich interakcí s cílovými molekulami v buňkách a tkáních organismu

Zúčastněná pracoviště AV ČR
Ústav makromolekulární chemie
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
Ústav organické chemie a biochemie
Ústav anorganické chemie


Spolupracující partneři
Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
Ústav molekulární a translační medicíny LF UP Olomouc
Gilead Sciences, Inc.
Zentiva, a. s. (Sanofi Group)
Wake, s. r. o.
Beznoska, s. r. o.
VÚAnCh, a. s.
Elmarco, s. r. o.
Aqua obnova staveb, s. r. o.
Denas Color, a. s.
Advanced Materials-JTJ, s. r. o.
české a zahraniční univerzity a další akademická pracoviště

Program se zaměřuje na výzkum nových chemických technologií pro řešení současných výzev a potřeb společnosti s důrazem na ochranu životního prostředí a vývoj nových prostředků pro moderní medicínu jako cest k zajištění vyšší kvality života. Rostoucí nároky na ochranu životního prostředí vyvolávají potřebu účinnějších chemických procesů, ve kterých se uplatní selektivní katalyzátory vedoucí k nižší energetické náročnosti procesů a umožňující efektivní využívání přírodních zdrojů.

Medicinální chemie, čerpající z detailní znalosti vztahů mezi strukturou a funkcí, přinese nové, selektivně účinné léčivé látky. Aplikací nových poznatků makromolekulární chemie a fyziky budou připraveny definované syntetické polymery, makromolekuly schopné se organizovat do vyšších nadmolekulárních struktur a řízeně interagovat s cílovými molekulami v buňkách a tkáních organismu, což otevírá cesty k vývoji nové generace cíleně směrovaných léčiv, biomateriálů pro podporu regenerace a náhrady tkání a prostředků pro účinnou a selektivní diagnostiku.

Program staví na kombinaci přístupů jak medicinální chemie, tak makromolekulární, fyzikální a anorganické chemie, tradičně úspěšných oborů v Akademii věd. Vedle širokého aplikačního potenciálu programu v oblasti nových látek a materiálů pro medicínu či efektivnějších katalytických procesů pro techniku a ochranu životního prostředí přinese realizace programu zásadní pokrok v poznání zákonitostí samoorganizačních procesů molekul a vztahů mezi strukturou a funkcí nových materiálů.

 

Webová stránka programu Molekuly a materiály pro život

Vědecký blog programu Molekuly a materiály pro život

Webová stránka programu Molekuly a materiály pro život, 2016–2018

 

-->