Odpovědný člen AR: Jiří Plešek, plesek@kav.cas.cz
Tajemnice: Leona Pejcharová, pejcharova@kav.cas.cz
 
Věcný obsah výzkumných programů a výstupů:
Ilona Müllerová, mullerova@kav.cas.cz
Jan Řídký, ridky@kav.cas.cz
Zdeněk Havlas, havlas@kav.cas.cz
Ondřej Beránek, beranek@kav.cas.cz
 
Publikace výstupů: Jiří Padevět, padevet@academia.cz
 
Komunikace s webovými stránkami: av21@avcr.cz

 

-->