Soubory ke stažení

10. 2. 2020 Strategie AV21: Od jaderné fúze po lidská práva (SSČ AV ČR, 2019) .pdf (.pdf, 15,7 MB)
Listovací verze
28. 2. 2019 Strategie AV21 – CZ, 2019 .pdf (.pdf, 2,3 MB)
4. 1. 2019 Application laboratories of the CAS - EN .pdf (.pdf, 9,2 MB)
2. 10. 2018
Aplikační laboratoře .pdf (.pdf, 10 MB)
7. 12. 2017
Strategie AV21 - CZ, 2017 .pdf (.pdf, 2,6 MB), Strategy AV21 - EN, 2017 .pdf (.pdf, 2,6 MB)
24. 10. 2017
Expertní pomoc Akademie věd České republiky zákonodárcům .pdf (.pdf, 284 kB)
22. 12. 2016
Zpráva o realizaci Strategie AV21 za období 2015–2016 .pdf (.pdf, 15 MB)
6. 10. 2016
Logo AV21 - CZ .zip (.zip, 1,3 MB), logo AV21 - EN .zip (.zip, 3,0 MB)
18. 5. 2015 Strategie AV21 - CZ, 2015 .pdf (.pdf, 4,1 MB), Strategy AV21 - EN, 2015 .pdf (.pdf, 2,1 MB)
11. 2. 2015 Strategie AV21 - materiál pro Sněm AV v prosinci 2014 .doc (.doc, 237 kB)

 

Aplikační laboratoře

Od smluvního výzkumu po transfer technologií

Publikace Aplikační laboratoře Akademie věd České republiky vychází ze stejnojmenného projektu, který je součástí nové Strategie Akademie věd ČR. Cílem je rozšířit přímé kontakty pracovišť AV ČR s průmyslovými partnery a podpořit konkrétní projekty spolupráce akademické a aplikační sféry. Publikace je zaměřena především na segment smluvního výzkumu a je koncipována jako přehled a popis aktivit vybraných laboratoří z různých pracovišť AV ČR, a to nejen z technických oborů či z aplikované fyziky a chemie, ale také z oblasti věd o živé přírodě a společenských věd.

V souboru Aplikační laboratoře Akademie věd České republiky představují jednotlivá pracoviště technologie, které jsou rozvíjeny pro využití ve výzkumu a jejichž kapacitu mohou nabídnout praxi. Nejedná se zdaleka jen o vlastní laboratoře a přístroje, kterými jsou vybaveny, ale mnohem více o znalosti a zkušenosti s jejich provozem a využitím. Smluvní výzkum představuje nezbytný výchozí krok na cestě ke vzniku dlouhodobých partnerství s podniky, která se jeví jako nejefektivnější z hlediska přímého využití nových poznatků výzkumu v praxi. Podle zkušeností následují po tomto prvním kroku velmi často hlubší formy spolupráce, například společné výzkumné projekty či transfer znalostí a technologií. Širší význam nabídky Aplikačních laboratoří AV ČR tkví právě v budování vztahů mezi akademickou a komerční sférou, které jsou založeny na oboustranně výhodných a dlouhodobých motivacích a které přispějí ke zlepšení konkurenceschopnosti našeho průmyslu.

Aktualizované vydání – r. 2018.

Publikace Aplikační laboratoře Akademie věd České republikyviz zde.

-->