Zahlavi

Ústav fyziky plazmatu zorganizoval seminář o příčinách havárie elektrárny Fukušima

16. 10. 2019

Ústav fyziky plazmatu AV ČR uspořádal v rámci programu Strategie AV21 „Systémy pro jadernou energetiku“ v pátek 11. 10. seminář nazvaný Jaderná elektrárna Fukušima Daiči – příčiny havárie, průběh havárie a současný stav.

Součástí workshopu byly přednášky „Zemětřesení a cunami v Tóhoku 2011“, kterou přednesl RNDr. Jiří Málek, Ph.D. z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a „Havárie v JE Fukušima Daiči“, přednesená RNDr. Vladimírem Wagnerem, CSc. z Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Další část workshopu byla věnována robotickému průzkumu poškozených jaderných reaktorů, promítání videozáznamů z tohoto průzkumu a diskusi o dopadech jaderné havárie.

Workshopu se zúčastnilo více než 70 studentů, vědeckých pracovníků a dalších zájemců o problematiku jaderné energetiky. 

Připravila: Lucie Krůsová, Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Foto: Ústav fyziky plazmatu AV ČR